11 października 2021

Już po raz ósmy z rzędu Polska okazała się w 2020 roku państwem wydającym najwięcej w całej Unii Europejskiej zezwoleń na pobyt dla imigrantów spoza UE.

 

Blisko 600 tysięcy zgód polscy urzędnicy wydali po raz pierwszy, wskazują dane Eurostatu cytowane i analizowane przez portal 300gospodarka.pl.

Wesprzyj nas już teraz!

Nasze państwo prowadzi w statystykach najbardziej „gościnnych” krajów UE niezmiennie od 2013 roku.

„Według definicji Eurostatu, pozwolenie na pobyt oznacza każde zezwolenie ważne przez co najmniej trzy miesiące, wydane przez organy państwa członkowskiego, umożliwiające obywatelowi państwa trzeciego (osoby niebędącej obywatelem UE, EOG czy Szwajcarii) legalny pobyt na jego terytorium. Pierwsze zezwolenie z kolei oznacza zezwolenie wydane danej osobie po raz pierwszy. Zezwolenie na pobyt uznaje się za pierwsze zezwolenie również wtedy, gdy przerwa między wygaśnięciem starego zezwolenia a początkiem okresu ważności nowego zezwolenia wydanego z tego samego powodu wynosi co najmniej 6 miesięcy” – wyjaśnia portal kryteria, na podstawie których sporządzone zostały zestawienia.

Nieco ponad pół miliona pozytywnych decyzji dotyczyło w 2020 roku próśb o pobyt związany z pracą.

Rezultat Polski oznacza, że wpuszczamy w swoje granice więcej niż czwartą część obcokrajowców, którzy po raz pierwszy przyjeżdżają do Unii. Wszystkie państwa UE wydały bowiem łącznie 2,2 miliona tak zwanych pierwszych pozwoleń. Pozostałe miejsca na „podium” zajęły Niemcy i Hiszpania.

Otworzyliśmy między innymi granice dla blisko 490 tysięcy Ukraińców – ponad 80 procent przedstawicieli tej nacji, najliczniejszej spośród osiedlających się w Unii Europejskiej w 2020 roku.

Do Wspólnoty przybyło także 123 tysiące Marokańczyków, z czego ponad połowa do Hiszpanii.

Trzecie miejsce w statystykach za ubiegły rok zajęli Hindusi (niemal 80 tys. pozwoleń, w tym 14 proc. trafiło do Niemiec).

 

Źródło: 300gospodarka.pl

RoM

 

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(8)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Udostępnij przez