26 maja 2012

400 lat obecności karmelitanek bosych w Polsce

(Wejście do klasztoru Karmelitanek na Wesołej w Krakowie)

Celebracją uroczystej Mszy św.. pod przewodnictwem generała Zakonu Karmelitów Bosych o. Saverio Cannistra rozpoczęły się 24 maja obchody 400-lecia przybycia karmelitanek bosych do Polski. Do krakowskiego klasztoru przy ul. Kopernika przyjechały przeorysze i delegatki klasztorów w Prowincji Krakowskiej, karmelici bosi z obydwoma polskimi prowincjałami na czele i spora liczba wiernych.

W homilii o. Generał podkreślił, że karmelitanki bose przez swoją kontemplacyjną, milczącą i ukrytą przed światem obecność stoją w pierwszym szeregu misji Kościoła, gdyż ofiarowują swoje życie za życie świata i przypominają mu cel do którego powinien zmierzać.

Z okazji Jubileuszu podjęte zostały różne inicjatywy kulturalne, naukowe i duszpasterskie. W klasztorach sióstr trwa peregrynacja ikony św. Teresy od Jezusa z przygotowywanymi na tę okoliczność pamiątkowymi obrazkami i figurkami św. Teresy.

W niedzielę, 27 maja w Muzeum Archeologicznym w Krakowie zostanie udostępniona wystawa pt.: „Mam ja skarb, mam… Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce ”. Potrwa ona do 28 września br. Zostaną na niej pokazane cenne pamiątki ze wszystkich Karmeli żeńskich na dawnych ziemiach Polski oraz z dwu istniejących dziś w Krakowie klasztorów przy ul. Kopernika i przy ul. Łobzowskiej. Obok dzieł sztuki znajdzie się wśród nich wiele przedmiotów związanych z kulturą życia zakonnego karmelitanek bosych, na co dzień niedostępnych z powodu klauzury papieskiej.

Ponadto w poniedziałek, 28 maja odbędzie się ogólnopolskie sympozjum naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim (w Collegium Novum) „Cztery wieki Karmelitanek Bosych w Polsce” poświęcone wkładowi mniszek w polską historię, kulturę i duchowość.

Karmelitanki bose (pełna nazwa: Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel) powstały w XVI w. w wyniku reformy zakonu karmelitańskiego przeprowadzonej przez św. Teresę z Awilia. Za datę powstania Zakonu przyjmuje się dzień zamknięcia klauzury pierwszego klasztoru reformowanego pw. św. Józefa w Avila 24 sierpnia 1562 r. W krótkim czasie św. Teresa założyła w Hiszpanii 17 klasztorów. Reforma rozszerzyła się następnie poza granice Hiszpanii, obejmując kolejno: Włochy (1590), Francję (1604), Belgię (1607). Aktualnie zakon jest obecny w 81 krajach świata.

Do Polski karmelitanki bose przybyły z Belgii 26 maja 1612 roku i osiadły w Krakowie przy kościele św. Marcina (ul. Grodzka). Od tamtej chwili nieprzerwanie żyły na terenie całej Rzeczypospolitej pośród dziejowych doświadczeń i prób. W XVI w. powstało na ziemiach polskich 7 klasztorów, a w następnym stuleciu jeden. Wskutek rozbiorów domy te zostały zniesione przez władze zaborcze. Ocalał tylko klasztor w Krakowie przy ul. Kopernika. Stał się on schronieniem dla wygnanek z innych klasztorów. Odrodzenie karmelitanek bosych w Polsce nastąpiło w XIX w. dzięki siostrom z Belgii. W pierwszej połowie XX w. wojenne zawieruchy poważnie zahamowały rozwój Zakonu. Podczas II wojny światowej ponownie klasztor przy ul. Kopernika udzielił gościny siostrom, które musiały opuścić swoje domy. Po wojnie liczba wspólnot stopniowo wzrastała.

Obecnie w Polsce istnieje 29 klasztorów karmelitanek bosych będących na terenie polskich Prowincji (krakowskiej – 12 klasztorów w Polsce i warszawskiej – 17 klasztorów w Polsce). W ostatnich latach powstały też polskie fundacje poza granicami kraju: na Islandii, w Norwegii, na Ukrainie, w Rosji, na Słowacji, w Karagandzie i Kazachstanie. W sumie w polskich klasztorach żyje ok. 570 sióstr karmelitanek bosych.

Siostry prowadzą życie kontemplacyjne, dążąc do mistycznego zjednoczenia z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość. Charyzmatem karmelitanek bosych jest służyć Kościołowi i sprawie zbawienia dusz nieustanną modlitwą oraz życiem prowadzonym w samotności, milczeniu i ewangelicznym wyrzeczeniu, a zarazem we wspólnocie siostrzanej miłości. Karmelitanki bose podejmują apostolat wyłącznie kontemplacyjny, przyjmują posługę ofiary i żarliwej modlitwy wstawienniczej za cały Kościół, a zwłaszcza za kapłanów i teologów. Spośród licznego grona świętych i błogosławionych karmelitanek bosych, dwie: św. Teresa od Jezusa i św. Teresa od Dzieciątka Jezus posiadają tytuł doktora Kościoła.

ródło: KAI

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie