11 października 2021

Abp Stanisław Gądecki: wizyta ad limina Apostolorum okazją wyznania wiary w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół

(abp Stanisław Gądecki. fot. Twitter / Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej)

Na znaczenie wizyty biskupów ad limina Apostolorum, jako wyznania wiary w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół wskazał w swojej homilii podczas Mszy św. sprawowanej przy grobie św. Piotra przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. W drugiej grupie przybyli do Rzymu biskupi z metropolii poznańskiej, gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej i wrocławskiej.

Na wstępie metropolita poznański wskazał, że zarówno św. Piotr, jak i św. Paweł są dla Kościoła z jednej strony symbolem konieczności ewangelizowania wszystkich narodów świata bez wyjątku. Z drugiej zaś okazją do wyznania wiary w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół.

Analizując pojęcie jedności abp Gądecki zaznaczył, że „stała się ona możliwa, ponieważ istotna prawda o naszym życiu stała się widzialna, gdy Bóg się nam objawił i w Chrystusie ukazał nam swoje oblicze, ukazał nam samego siebie”. – Ta prawda o istocie naszego człowieczeństwa, o naszym życiu i naszej śmierci, prawda, która za sprawą Boga stała się widzialna, jednoczy nas i czyni nas braćmi – powiedział kaznodzieja.

Wesprzyj nas już teraz!

Mówiąc następnie o świętości przewodniczący Episkopatu podkreślił, że Kościół nie jest święty sam z siebie – jest bowiem złożony z grzeszników, jednak jest ciągle na nowo uświęcany przez Zbawiciela. – Dlatego każdy z nas może osobiście mówić wraz ze św. Pawłem: „Życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). Prośmy Pana, aby prawda tych słów zapadła głęboko w nasze serca, abyśmy podejmowali odpowiedzialność, jakie ona niesie ze sobą” – zachęcił.

Wyjaśniając pojęcie katolickości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że Kościół gromadzi ludzi różnych kultur i narodowości. Jednocześnie mimo wszelkich podziałów uznajemy, że jesteśmy braćmi. Jest on też powołany do głoszenia Ewangelii poganom, a „misja ta ma na celu, aby sama ludzkość stała się żywym uwielbieniem Boga, urzeczywistnieniem prawdziwego kultu, którego On oczekuje…”. – Katolickość obejmuje nie tylko wymiar horyzontalny, czyli zgromadzenie wielu osób we wspólnotę. Wyraża ona także wymiar wertykalny, gdyż tylko kierując spojrzenie ku Bogu, tylko otwierając się na Niego możemy rzeczywiście stać się jednym – podkreślił metropolita poznański.

Poruszając z kolei apostolski charakter Kościoła abp Gądecki zaznaczył, że chodzi o to, aby apostołowie i ich następcy zawsze trwali przy swoim Panu, gdziekolwiek zostają posłani. – Posługa Następcy Piotra jest związana zarówno z jednością, jak i apostolskością, a więc to ona jednoczy widzialnie Kościół wszystkich części świata i wszystkich czasów, chroniąc tym samym każdego z nas przed fałszywą autonomią, która z łatwością przeradza się w podziały wewnątrz Kościoła i może zagrozić jego niezależności. Nie znaczy to, że zapominamy, iż prawdziwym sensem każdej funkcji i posługi w gruncie rzeczy jest, „abyśmy doszli wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa, ażeby ciało Chrystusa wzrastało dla budowania siebie w miłości” (por. Ef 4, 13. 16) – stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Dwaj Apostołowie świadczą, że prawdziwym uczniem Chrystusa jest tylko ten, kto potrafi śmiało podjąć dla Niego utrapienia, prześladowania, a nawet męczeństwo. Obaj uczą nas tego, że kto chce zreformować świat, musi zacząć od samego siebie. Św. Piotr i św. Paweł, którzy na ziemi spotkali się w sumie niewiele więcej niż przez piętnaście dni, dziś stają przed nami i mówią: jest tylko jedno dzieło prawdziwej reformy, które trzeba przeprowadzić a jest to reforma samego siebie (por. ks. Edward Staniek). Taki jest również cel otwartego wczoraj przez papieża Franciszka nowego synodu; synod to w swojej istocie duchowe podążanie w kierunku osobistego nawrócenia – powiedział abp Gądecki na zakończeni swej homilii u grobu św. Piotra.

 

Źródło: KAI

TK

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(10)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Udostępnij przez