7 maja 2021

Apel wiernych do Papieża o powstrzymanie niemieckiej schizmy

(pixabay.com)

Katoliccy duchowni – w tym hierarchowie – i świeccy apelują do Papieża o powstrzymanie schizmy dokonującej się poprzez niemiecką Drogę Synodalną, kwestionującą nauczanie Kościoła w kwestii małżeństwa i rodziny.

„Apel przeciwko wysiłkom zmierzającym do zniszczenia małżeństwa przez niemiecką drogę synodalną” zamieścił na swej witrynie internetowej Marco Tosatti. Jak napisał, wystąpienie to zrodziło się w Portugalii. Publicysta zachęca do propagowania go oraz dołączania do poprzez kontakt z inicjatorami.

„Niemiecka ścieżka synodalna, zapoczątkowana w 2019 roku, była w ciągu ostatnich dwóch lat podatnym gruntem dla planowania, a następnie ujednolicania idei i teorii rażąco sprzecznych z niezmiennym i odwiecznym Magisterium Świętego Kościoła Katolickiego, założonego przez Boga” – głosi dokument podpisany jak do tej pory przez kilkudziesięciu sygnatariuszy, na czele z kardynałem Josephem Zenem, emerytowanym biskupem Hong Kongu oraz biskupami: Athanasiusem Schneiderem z Astany i Marianem Eleganti ze szwajcarskiego Chur.

Wesprzyj nas już teraz!

Dołączyli do wyżej wymienionych m.in. księża z Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Brazylii, a także prawnicy, dziennikarze i wydawcy, nauczyciele akademiccy, a także przedstawiciele innych profesji.

Piszą oni dalej: „Wśród rozpowszechnianych błędów jest m.in. deklarowany atak na kapłaństwo, zarówno poprzez próbę zniesienia celibatu kościelnego, jak i udzielania święceń kobietom, a także deklarowany atak na małżeństwo, celowo uderzający w nierozerwalny związek między mężczyzną i kobietą; narzucanie i zrównanie związków sodomickich z miłością, którą Nasz Pan Jezus Chrystus wyniósł do rangi sakramentalnej”.

W tym względzie Katechizm Kościoła Katolickiego określa, że ​​„przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta ustanawiają między sobą partnerstwo na całe życie, jest ze swej natury ukierunkowane na dobro małżonków i prokreację oraz wychowanie potomstwa (1601)”.

Podpisani pod Apelem wskazują na to, że tylko nieliczni przedstawiciele duchowieństwa niemieckiego dystansują się względem zamiarów błogosławienia wszelkim związkom, w tym homoseksualnym. Autorzy przywołują Responsum Kongregacji Nauki Wiary z 22 lutego 2021 roku, przypominające, iż „nie jest dozwolone udzielanie błogosławieństwa związkom lub związkom partnerskim, nawet stałym, które obejmują aktywność seksualną poza małżeństwem (tj. poza nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety). Piszą, iż „Kościół […] nie błogosławi grzechu i nie może go błogosławić”.

Jak wskazują duchowni i świeccy, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego schizma jest definiowana jako „odmowa poddania się Papieżowi lub komunii z podlegającymi mu członkami Kościoła”. Pociąga za sobą ekskomunikę latae sententiae spadającą na wszystkich, którzy ją popierają. „Wszystko to sprawia, że ​​myślimy, iż niemiecka droga synodalna każdego dnia zmierza do tego by stać się krokiem w kierunku deklarowanej schizmy i herezji” – czytamy w wystąpieniu.

„Zaniepokojeni tą smutną sytuacją my, Pasterze Kościoła katolickiego i wierni świeccy, zaangażowani w obronę Prawdy Wiary, prosimy Ojca Świętego o podjęcie niezbędnych kroków w celu położenia kresu temu dryfowaniu niemieckiej drogi synodalnej, a jeśli to konieczne – także zastosowania odpowiednich sankcji kanonicznych przeciwko promotorom tego ogromnego odstępstwa zarówno od doktryny, jak i komunii z Kluczami Piotra” – napisali sygnatariusze.

Apel kończy się wezwaniem do ogłoszenia 10 maja dniem międzynarodowym dniem modlitwy i zadośćuczynienia za wszystkie wykroczenia i świętokradcze czyny popełnione przez dopuszczających się dewiacji pasterzy Kościoła niemieckiego. Autorzy zwracają się o publiczne lub prywatne odmawianie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawianie Mszy świętych w intencji nawrócenia grzeszników oraz przyjmowanie Komunii świętej wynagradzającej.

 

Źródło: marcotosatti.com

RoM

 

Kard. Joseph Zen wzywa do ustanowienia dnia wynagrodzenia za niemieckie „błogosławieństwo” par homoseksualnych

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(17)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy