18 października 2019

Austria: 133 diakonów domaga się diakonatu kobiet i zniesienia obowiązku celibatu

(fot. You Tube / katholisch1tv)

Diakoni z Austrii domagają się od biskupów radykalnych zmian w Kościele. Chcą dopuszczenia żonatych kapłanów i święceń dla kobiet.

 

Austriaccy diakoni stali sporządzili manifest, w którym domagają się zmian w doktrynie i dyscyplinie Kościoła katolickiego. Chcą, aby w krajach niemieckojęzycznych dopuszczone zostało kapłaństwo żonatych mężczyzn, a kobiety mogły otrzymywać święcenia diakonatu.

 

Swój manifest przekazali Konferencji Episkopatu Austrii kierowanej przez progresistę kard. Christopha Schöborna; tekst przekazano też katolickim mediom w Niemczech. Diakoni poprosili, by ich prośby trafiły także w ręce Ojca Świętego.

 

„Pięćdziesięciolecie żonatego duchowieństwa i doświadczenia zebrane w diakonacie stałym zachęcają do tego, by nie ograniczać dróg do sakramentalnego kapłaństwa tylko do mężczyzn żyjących w celibacie, ale otworzyć je także dla mężczyzn żonatych, mających jakiś zawód cywilny i przygotowujących się do tego urzędu na drugiej ścieżce edukacyjnej” – napisali diakoni.

 

Ich zdaniem dzięki prezbiteriatowi żonatych życie rodzinne „i żywotne, partnerskie struktury domowe otrzymałyby od Kościoła wielkie błogosławieństwo”. Diakoni sądzą ponadto, że zgoda na diakonat kobiet byłaby wymownym znakiem docenienia roli kobiet w Kościele. „Jeżeli Kościół, idąc za przykładem Jezusa, jest i chce pozostać gotową do służby wspólnotą ludzi, to nie wolno mu wykluczać połowy ludzkości z tego mającego kluczową wagę urzędu jedynie ze względu na jej płeć” – napisali. Według diakonów wyświęcanie diakonis stałych jest zadaniem „o pilności niedającej się przesuwać w przyszłość”.

 

Okazją do manifestu stała się 50. rocznica wyświęcenia w Austrii pierwszego diakona stałego. W całym kraju pełni posługę 746 takich mężczyzn; diakon stały jest czynny w co czwartej parafii. Jak podkreślają autorzy tekstu, 90 proc. z diakonów jest żonatych i zdecydowana większość nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoją posługę. Diakoni skarżą się tymczasem, że będąc delegowanymi niemal wyłącznie do pomocy osobom biednym i wykluczonym czują się jak „namiastka kapłana”.

 

Manifest został podpisany przez 133 diakonów oraz ich małżonki. 

 

Źródło: Katholisch.de

Pach

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie