3 grudnia 2019

Benedykt XVI: kwestię sakramentalnego diakonatu kobiet trzeba rozstrzygnąć doktrynalnie

(Fot. Mazur / www.thepapalvisit.org.uk / flickr)

Benedykt XVI zabrał głos w sprawie sakramentalnego diakonatu kobiet. W liście skierowanym do Międzynarodowej Komisji Teologicznej stwierdził, że kwestia ta pozostaje w Kościele katolickim dotąd nierozstrzygnięta. Nie da się jej rozwiązać na gruncie badań historycznych, stąd potrzebna jest dyskusja teologiczna i decyzja o charakterze doktrynalnym.

 

Benedykt XVI przesłał krótki list do Międzynarodowej Komisji Teologicznej z okazji 50-lecia jej powstania. To utworzone w 1969 roku gremium jest ciałem eksperckim podległym Kongregacji Nauki Wiary. Tekst listu został opublikowany na stronach watykańskich z podpisem: „Benedykt XVI, papież emeryt”.

 

W jednym z kilku przypisów zamieszczonych w liście Benedykt odniósł się do intensywnej dziś debaty o ewentualności udzielania kobietom święceń diakonatu. Autor wskazał na dokument Kongregacji Nauki Wiary z 2003 roku na temat diakonatu, w tym diakonatu kobiet. Jak przypomniał, dokument ów, powstały także dzięki pracy Międzynarodowej Komisji Teologicznej, nie przyniósł jednoznacznego stanowiska w omawianej sprawie.

 

Benedykt zwrócił uwagę, że problemem diakonatu kobiet próbowano przed laty zainteresować patriarchów Kościoła Wschodniego, ale ci nie wykazali sprawą zbyt dużego zainteresowania. W dokumencie z 2003 roku, napisał autor, dochodzi się do wniosku, że czysto historyczna perspektywa nie wystarcza do definitywnego rozstrzygnięcia problemu sakramentalnego diakonatu kobiet. Stąd, podkreślił Benedykt, Kongregacja uznała wówczas, że konieczne jest podjęcie decyzji na planie doktrynalnym.

 

Sprawa sakramentalnego diakonatu kobiet była żywo dyskutowana na Synodzie Amazońskim. W dokumencie końcowym ojcowie synodalni poprosili papieża Franciszka o gruntowne przebadanie tej sprawy. Ojciec Święty już w 2016 roku powołał specjalną komisję, która zajęła się historią diakonatu kobiet w starożytności, ale według nieoficjalnych medialnych przekazów nie wypracowała ostatecznych wniosków; jedna z jej członków, niemiecka profesor teologii Marianne Schlosser, powiedziała mediom, że nic innego nie będzie prawdopodobnie możliwe ze względu na brak jasności w źródłach, choć w jej ocenie wydaje się, że sakramentalnego diakonatu kobiet nigdy nie było.

 

Według zwolenników wprowadzenia diakonatu kobiet argumenty historyczne nie mają jednak ostatecznego znaczenia nie tylko ze względu na stan źródeł; ich zdaniem nie ma podstaw teologicznych do odmawiania kobietom dostępu do święceń diakonatu, bo te, choć zasadniczo wspólne ze święceniami kapłańskimi, są jednak udzielane przez biskupa poprzez nałożenie rąk nie dla kapłaństwa, ale „dla posługi”. Takie stanowisko prezentuje między innymi większość biskupów i teologów w Kościele niemieckojęzycznym.

 

Temat posługi kobiet w Kościele jest jednym z czterech podstawowych obszarów, którym zajmuje się Droga Synodalna – nieformalny niemiecki synod biskupów i świeckich rozpoczęty 1. grudnia. Opublikowany właśnie list Benedykta XVI wpisuje się zatem w toczącą się w jego ojczystym kraju dyskusję nad sakramentalnym diakonatem kobiet. Wydaje się, że można go interpretować jako sugestię, iż kwestia ta nie podlega kompetencjom lokalnego Episkopatu, ale mając charakter doktrynalny, a nie dyscyplinarny, musi zostać rozstrzygnięta na wyższym szczeblu.

 

Pach

Źródła: vatican.va, pch24.pl

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie