17 kwietnia 2019

Biskup Athanasius Schneider: pożar Notre-Dame to wezwanie do pokuty i nawrócenia

Rozległy pożar, który wybuchł w poniedziałek w paryskiej katedrze Notre-Dame, jest znakiem „duchowego pożaru”, który wdarł się do Kościoła katolickiego w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat –  napisał biskup Athanasius Schneider.

 

Hierarcha na łamach kanadyjskiego portalu katolickiego LifeSiteNews.com opublikował obszerny komentarz poświęcony dramatycznym wydarzeniom z Paryża. Jak podkreślił Autor, zniszczenie wspaniałej świątyni jest symbolicznym i sugestywnym znakiem tego, co wydarzyło się w życiu Kościoła w ostatnich dziesięcioleciach. Ludzie w tym okresie „byli świadkami pożogi najcenniejszych duchowych dzieł Kościoła” – jego liturgii, wiary i moralnego życia, zwłaszcza wśród księży.

 

Biskup z Astany dodał, że skandal seksualnego wykorzystywania swych ofiar przez duchownych jest kulminacją tej „trwającej od dziesięcioleci pożogi duchowej”. 

 

Niemiecki hierarcha nie posunął się do wniosków dotyczących przyczyny pożaru Notre-Dame, ale umieścił go w kontekście serii ataków podpalaczy na kościoły katolickie w ostatnim roku – podkreśla LSN.

 

„Znaczące jest również to, że pożar w Notre Dame miał miejsce na początku Wielkiego Tygodnia, który jest sercem roku liturgicznego dla wszystkich katolików. Ponieważ fakty w sprawie są nadal nieznane, nie mamy żadnych dowodów, na których można oprzeć zarzuty o spisek mający na celu zniszczenie katedry. Wydarzenie to pozostawia jednak uczucie mdłości, zwłaszcza, gdy ​​bierze się pod uwagę łańcuch systematycznych incydentów antykatolickich, marginalizację, dyskryminację i wyśmiewanie, których wiara katolicka doświadczyła ze strony francuskiego establishmentu politycznego i francuskiego świata medialnego, mocno dzierżonych obecnie w rękach sił antychrześcijańskich i wolnomularskich” – czytamy w komentarzu hierarchy. 

 

Biskup Schneider określił jako „duchowych podpalaczy” Kościoła uczestników liberalnego establishmentu heterodoksyjnych teologów i duchownych, którzy przyczynili się do kryzysu we wspólnocie katolickiej bądź też nie chcą zajmować się przyczynami tego stanu. Wielu spośród nich, w przekonaniu księdza biskupa, uważa teraz Benedykta XVI za „wichrzyciela” gdyż papież-senior utrudnił ich „dzieło podpalacza” poprzez niedawne opublikowanie słynnego eseju.

 

Biskup pomocniczy Astany uważa paryski dramat za skierowane pod adresem całego Kościoła wezwanie do pokuty za duchowy pożar, który wdarł się do Świątyni Pańskiej w ciągu ostatniego półwiecza.  

 

„Należy pokutować i zadośćuczynić, zwłaszcza za zdradę nakazu Boga Ojca, aby cała ludzkość uwierzyła w Jego Boskiego Syna, jedynego Zbawiciela ludzkości. Bóg bowiem pragnie tylko jednej jedynej religii, wiary, że Jego Wcielony Syn jest Bogiem i jedynym Zbawicielem” – w tym  z kolei fragmencie redakcja Life Site News odczytuje wyraźne nawiązanie do deklaracji z Abu Dhabi o tym, iż Bóg rzekomo chce „różnorodności religii”.   

 

„Pokuta i zadośćuczynienie muszą być również dokonane ze względu na zdradę wyraźnego nakazu Chrystusa, aby ewangelizować wszystkie narody bez wyjątku”, w tym lud żydowski i muzułmanów – podkreśla biskup Athanasius Schneider. W jego opinii ogień, który trawił Notre-Dame jest zdolny pobudzić pasterzy Kościoła do miłości i gorliwości w szerzeniu wiary katolickiej oraz wzniecać w nich żarliwe pragnienie ewangelizowania wszystkich ludzi.  

 

W następnych akapitach hierarcha sformułował dramatyczne ostrzeżenia pod adresem duchowieństwa: „Jeśli Pasterze Kościoła nie rozpoznają w pożarze Notre-Dame Boskiego ostrzeżenia, będą zachowywać się jak ludzie z Historii Zbawienia, którzy nie rozpoznali ostrzeżeń, często przekazywanych im przez Boga za pomocą niewygodnych i niepowstrzymanych słów proroków, przez katastrofy naturalne oraz różne wydarzenia. Tragedia Notre-Dame spontanicznie przypomniała mi następujące słowa Naszego Pana: Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie (Łk 13, 4-5)” – napisał niemiecki biskup.

 

„Jeśli Pasterze Kościoła odmówią pokuty za duchowy pożar ostatnich pięćdziesięciu lat i za zdradę powszechnego nakazu Chrystusa, by ewangelizować, to czy nie powinniśmy się obawiać, że Bóg może wysłać kolejny i bardziej szokujący znak, jak niszczycielski pożar czy trzęsienie ziemi, które zniszczyłoby Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie? Bóg nie pozwoli by tak wielu Pasterzy Kościoła naszych czasów bez końca i bezwstydnie szydziło z Niego poprzez zdradzanie Wiary, służalczą postawę wobec świata oraz neopogańskie uwielbienie dla spraw doczesnych i ziemskich. Do nich również skierowane są te słowa Chrystusa: Powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie (Łk 13, 5)” .

 

W zakończeniu swego przesłania hierarcha podkreśla wymowne, wspaniałe świadectwo Francuzów, w tym dzieci i młodzieży, którzy w obliczu dramatycznej katastrofy zdobyli się na publiczną odpowiedź i modlitwę do Matki Najświętszej.

 

„Niech Matka Boża, Wspomożycielka Chrześcijan, wstawia się za nami, aby Pasterze Kościoła mogli z pomocą wiernych świeckich odbudować duchowe ruiny w życiu Kościoła naszych czasów” – napisał w zakończeniu ksiądz biskup.

 

 

Źródło: Life Site News

RoM 

 

 

 

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie