26 października 2019

Czy po synodzie powstanie „amazoński ryt Mszy Świętej”?

(Fot. Remo Casilli/Reuters)

Biskupi krajów Amazonii chcą stworzenia amazońskiego rytu Mszy Świętej. Synod zaproponował takie rozwiązanie postulując amazońską „inkulturację” katolickiej liturgii.

 

Synod amazoński sugeruje daleko idące zmiany w katolickim obrządku. Ojcowie synodalni poświęcili temu zagadnieniu cztery punkty (116-119) dokumentu końcowego.

 

W punkcie 116. czytamy, że „Sobór Watykański II otworzył przestrzenie dla pluralizmu liturgicznego dla wariacji i różnorodności”, oraz że „liturgia musi odpowiadać kulturze, aby mogła być źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i aby związana była z cierpieniami i radościami ludu”. Wobec tego – czytamy dalej – „musimy dać autentycznie katolicką odpowiedź na prośbę amazońskich wspólnot by dostosować liturgię poprzez docenienie światopoglądu, tradycji, symboli i obrzędów obejmujących wymiar transcendentalny, wspólnotowy i ekologiczny”.

 

W kolejnym punkcie podkreślono, że w „Kościele katolickim znajdują się 23 różne obrządki, co jest wyraźnym znakiem tradycji”. Cytując Katechizm napisano, iż „różne tradycje liturgiczne narodziły się ze względu na samo posłanie Kościoła. Kościoły tego samego obszaru geograficznego i kulturowego zaczęły celebrować misterium Chrystusa, stosując szczególne formy wyrazu, typowe dla danej kultury: w tradycji depozytu wiary, w symbolice liturgicznej, w organizowaniu wspólnoty braterskiej, w teologicznym rozumieniu misteriów i w różnych formach świętości”.

 

A zatem, jak czytamy w punkcie 118, według ojców synodalnych „konieczne jest, aby Kościół, w swojej niestrudzonej pracy ewangelizacyjnej, działał w taki sposób, aby proces inkulturacji wiary wyrażał się w najbardziej spójnych formach, aby można również celebrować i żyć według języków narodów amazońskich. Istnieje pilna potrzeba utworzenia komitetów do spraw tłumaczenia i pisania tekstów biblijnych i liturgicznych w Amazonii, zachowując istotę sakramentów, nie tracąc z oczu tego, co istotne”.

 

W następnym punkcie dokumentu napisano, że Kościół w Amazonii musi ustanowić właściwą komisję, która po przestudiowaniu materii przeprowadzi dialog z ludami amazońskimi, by opracować obrządek amazoński. Ma on wyrażać dziedzictwo liturgiczne, teologiczne, dyscyplinarne i duchowe tego regionu.

 

Jak czytamy w synodalnym dokumencie, taki ruch „byłby dodatkiem do obrzędów już obecnych w Kościele, wzbogaceniem pracy ewangelizacyjnej, umożliwieniem wyrażania wiary we własnej kulturze oraz dodaniem poczucia decentralizacji i kolegialności”.

 

Komisja mogłaby również zbadać i zaproponować, w jaki sposób można by wzbogacić obrzędy kościelne o sposoby, w jaki ludy Amazonii opiekują się swoim terytorium i odnoszą się do jego wód.

 

 

Krystian Kratiuk, Rzym

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie