27 czerwca 2016

Ignorancja wypunktowana! Mocna odpowiedź Polski na jednostronny dokument unijny

(Nils Muižnieks. By Saeima [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons)

Portal Life Site News chwali „zjadliwą odpowiedź” rządu polskiego na stronniczy raport okresowy Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, krytykujący m.in. prawo zakazujące aborcji w naszym kraju.

 

LSN zauważa, że zwykle wiele krajów przyjmuje ton uległy wobec biurokratów międzynarodowych instytucji. Polska jednak zdecydowanie zareagowała na stronnicze opracowanie łotewsko-amerykańskiego komisarza Nilsa Muižnieksa, zarzucając mu m.in. „przekroczenie swojego mandatu”, „stronniczość” i „selektywność”, a także ingerowanie w sprawy wewnętrzne naszego kraju.

 

W części dotyczącej „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” raport instruuje Polskę, by w celu dekryminalizacji aborcji, usunęła wszelkie bariery, w tym klauzulę sumienia, która zezwala medykom i pielęgniarkom na odmowę przeprowadzenia aborcji. Komisarz polecił także wprowadzenie obowiązkowej permisywnej edukacji seksualnej.

 

„Zamiast kłaniać się nisko, jak to powszechnie uczyniłyby inne państwa, Polska odpowiedziała, że rzecznik nie zna faktów i myli się zarówno w kwestii praw oraz zobowiązań Polski wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – napisał LSN.

 

„Polskie prawo – czytamy w odpowiedzi rządu polskiego – w tym względzie ma swoje źródło w Konstytucji i jest uwarunkowane szeroko podzielaną troską polskiego społeczeństwa o ochronę życia.”  

 

Rzecznik zasugerował także – na podstawie doniesień międzynarodowej federacji proaborcyjnej organizacji Planned Parenthood – że Polska uniemożliwia kobietom dostęp do antykoncepcji, ponieważ odmawia dotowania pewnych środków antykoncepcyjnych.

 

W odpowiedzi na te sugestie polski rząd oskarżył Planned Parenthood o szukanie zysku finansowego ze sprzedaży środków antykoncepcyjnych, nie mówiąc już o sprzedaży organów abortowanych dzieci.

 

Władze polskie podkreśliły, że „trudno nazwać bezstronnym źródłem informacji Międzynarodową Federację Planned Parenthood, zważywszy na jej aktywny udział w promowaniu dostępu do antykoncepcji i aborcji, oraz roli, jaką pełni w ułatwieniu bezpośredniego dostępu do takich usług.”

 

LSN zwraca uwagę, że rząd polski najostrzej skrytykował biurokratę europejskiego w kwestii dotyczącej równych praw kobiet, która zajęła jedną trzecią raportu.

 

Komisarz oskarżył władze o utrudnianie dostępu kobiet do rynku pracy, powstrzymywanie je od udziału w życiu gospodarczym i publicznym, a także brak kryminalizacji aktów tzw. przemocy domowej i molestowania seksualnego.

Warszawa odpowiedziała, że komisarz jest słabo poinformowany o sytuacji w Polsce i opiera się na opiniach przekazanych przez kilka organizacji, które są mało reprezentatywne dla społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Zarzucono mu także, że „kompletnie zignorował” informacje dostarczone przez rząd. Tym samym komisarz bezkrytycznie powtarza niesprawdzone opinie, w żaden sposób nie poparte faktami.

 

Władze polskie dodały, że oskarżenia mają charakter „ideologiczny.” Są w dodatku „chybione”, ponieważ dane wyraźnie wskazują, iż Polska ma jeden z najniższych wskaźników przemocy i molestowania seksualnego w miejscu pracy w całej Europie.

 

Warszawa powołała się także na dane OECD, które pokazują, że w Polsce różnica w wysokości wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn jest jedną z najniższych w Europie i wynosi tylko o 10,6 proc. mniej niż w Niemczech, Holandii, Szwecji i Norwegii. Poza tym Polska ma drugi co do wielkości udział kobiet w Europie zasiadających na stanowiskach kierowniczych, a odsetek kobiet w parlamencie jest minimalnie niższy od średniej europejskiej i wynosi 27,4 proc. w porównaniu ze średnią 28.58 proc.

 

Źródło: lifesitenews.com

AS

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie