25 kwietnia 2012

Irlandia: odrzucenie projektu ustawy aborcyjnej to nie koniec walki o utrzymanie prawa do życia

Irlandzki parlament odrzucił projekt ustawy aborcyjnej autorstwa socjalistki Clare Daly. Przewidywał on m.in. legalizację aborcji w przypadku zagrożenia życia i zdrowia kobiety, możliwość wykonywania zabiegów aborcyjnych u nieletnich dziewcząt bez wiedzy i zgody rodziców, jak również kary więzienia i grzywny dla osób odradzających zabijanie dzieci poczętych. Projekt został odrzucony zdecydowaną większością głosów. Rządzący jednak przypominają, iż są zobowiązani przez Europejski Trybunał, do umożliwienia Irlandczykom zabijania dzieci.

Obrońcy życia w Irlandii wyrazili wielką radość z powodu odrzucenia projektu, jednak z drugiej strony obawiają się, że najgorsze dopiero jest przed nimi – lewacy mogą bowiem chcieć zalegalizować aborcję w jeszcze bardziej – niż ta proponowana przez Daly – liberalnej ustawie.

Obrońcy życia zwracają uwagę, że od czasu przyjęcia przez Irlandię pomocy finansowej od Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie ustaje presja, aby w kraju wprowadzono ustawodawstwo proaborcyjne. Przypomina się sprawę z 1992 r. – irlandzki Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę dot. legalizacji aborcji. Uznał wówczas, że powinna ona być dostępna, gdy istnieje „istotne zagrożenie dla życia matki”, włącznie z groźbą popełnienia samobójstwa. Wyrok jednak nie mógł posłużyć do obalenia przepisu, gwarantującego konstytucyjną ochronę prawną życia nienarodzonych. Sprawa ta powróciła przy okazji orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2010 r., który zażądał zmian regulacji, zezwalających na aborcję.

Minister zdrowia dr James Reilly potępił projekt ustawy Daly, ale zasugerował, że obecna sytuacja prawna, zabraniająca zabijania dzieci, nie przetrwa długo. Powiedział m.in., że toczą się intensywne prace grupy ekspertów w sprawie realizacji orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2010 r. Obrońcy życia ostrzegają, że wielu tych ekspertów popiera aborcję i procedury pozwalające na wykorzystywanie ludzkich embrionów w różnego rodzaju badaniach.

Minister d/s podstawowej opieki zdrowotnej, Roisin Shortall podziękowała Daly za wniesienie projektu. Zapewniła także, że rząd dąży do „sprawnego wdrożenia” wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ubolewała nad tym, że niepotrzebnie zmarnowano wiele lat i że w czerwcu upływa ostateczny termin, zobowiązujący rząd do przedstawienia rozwiązań, które pozwolą na realizację orzeczenia Trybunału w praktyce.

Niamh Ui Bhriain, szef Instytutu Życia z Dublina przekonuje, że chociaż wprost popiera aborcję jedynie Partia Pracy, to zwolenników legalizacji procederu uśmiercania dzieci poczętych w parlamencie jest więcej. Jego zdaniem, ostatnie głosowanie nie ma nic wspólnego z zasadami moralnymi, lecz jest dobrze skalkulowaną taktyką polityczną. Politycy wiedzą bowiem, że opinia publiczna jest zdecydowanie przeciwna legalizacji aborcji.

 

Źródło: LSN, AS.

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie