30 maja 2021

Zamiast przytaczać uczone wywody o majestacie Bożym, Kościół w Lekcji (Rz 11,33-36) pada ze wzruszeniem na kolana i powtarza wspaniały hymn pochwalny Apostoła Narodów: ,,O głębokości bogactw mądrości i wiedzy Bożej”. Dwie rzeczy napełniają Apostoła i Kościół zdumieniem i uwielbieniem.

Niezgłębioność dróg Bożych. Apostoł wykazał w skrócie, jak z powodu niewiary Izraela, narodu wybranego, przeszło zbawienie na pogan; kiedyś jednak, gdy wszyscy poganie wrócą do Pana, zbawi się także Izrael. I kiedy patrzy Apostoł na to przedziwne kierownictwo Boże, wyrywa mu się z duszy okrzyk zdumienia: ,,Jakże są nieogarnione sądy Jego i niedościgłe drogi Jego!” Powtarza słowa, którymi kiedyś Izajasz umacniał wahający się lud Boży, wskazując mu potęgę, wielkość, mądrość i majestat Boga: „Któż poznał umysł Pański? Albo kto był doradcą Jego?

Drogi Pańskie są niezbadane, bowiem sama istota Boga jest dla nas niepojęta. Dlatego Apostoł mówi dalej: „Albowiem z Niego i przezeń i w Nim jest wszystko”. Jest to najprostsze wyznanie wiary w Boga-Trójcę.

Wesprzyj nas już teraz!

Wszystko jest z Boga-Ojca. On jest pierwszą przyczyną wszelkiego bytu, a sam nie ma początku.
Wszystko jest przez Boga-Syna. On jest odwieczną, osobową mądrością i mocą Ojca. Przez Niego Ojciec stworzył świat. „Przez Niego wszystko się stało, bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1, 3).
Wszystko jest w Bogu-Duchu Świętym. On jest odwieczną, osobową miłością Ojca i Syna. W tej miłości wszystko się poczęło, a zwłaszcza świat nadprzyrodzony, łaska. W tej miłości wszystko jest i trwa, ona wszystko utrzymuje. Wszystko jest z Ojca, przez Syna, w Duchu Świętym. A Trójca ta jest jednym Bogiem. Niepojęta to dla ludzkiego umysłu tajemnica!

W obliczu Boga, którego istota jest niepojęta, a drogi niezbadane, Apostoł wyznaje: „Jemu chwała na wieki. Amen!” Porwany tą niepojętą Wielkością woła Kościół z Psalmistą w Introicie Mszy św.: „O Panie, Boże nasz, jakże przedziwne jest Imię Twoje po wszystkiej ziemi!” (Ps 8,2). I powtarza słowa uwielbienia: „Błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn Boży, a zarazem Duch Święty!” „Błogosławimy Boga niebios i wobec wszystkich istot żyjących dziękować Mu będziemy!”

Zastosowanie: Skoro istota Boga w Trójcy jedynego i drogi Jego są tak pełne tajemnic, czyż możemy dziwić się, że tak często nie rozumiemy Jego zrządzeń i kierownictwa wobec świata i w naszym własnym życiu? Czyżbyśmy odważyli się mierzyć je naszą drobną, ludzką miarą; żądać, by Bóg zdawał nam sprawę ze swego postępowania? Najodpowiedniejsza postawa wobec Boga, Jego niezbadanych dróg i wyroków to postawa czci i uwielbienia, oraz bezgraniczna ufność.

Bernardyn Goebel OFM Cap, Przed Bogiem, t. 2, Kraków 1965, s. 61-62.

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(3)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Udostępnij przez