1 października 2016

Jan Paweł II za karaniem wszystkich zaangażowanych w aborcję – przypomina ks. prof. Tadeusz Guz

(Papież Jan Paweł II w Sejmie RP, rok 1999. fot: Krzysztof Wojcik/FORUM)

W swoim felietonie opublikowanym w internetowym serwisie „Naszego Dziennika”, ksiądz profesor Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przypomniał, co o aborcji i karaniu za ten czyn pisał święty Jan Paweł II. O słowach papieża-Polaka powinno pamiętać nie tylko całe społeczeństwo, ale również rządzący.

 

„Nasz Rodak na Stolicy Piotrowej jednoznacznie pozostał wierny nauce katolickiej o karalności za zaistnienie aborcji, jako według Kościoła św. zbrodni przeciwko dziecku nienarodzonemu” – czytamy w tekście ks. prof. Tadeusza Guza.

 

Duchowny przypomniał, że Kodeks Prawa Kanoniczego promulgowany w roku 1983 przez Jana Pawła II nakłada karę ekskomuniki na wszystkich dokonujących i zaangażowanych w aborcję. Dotyczy to również matki, która zdecydowała się na zabicie dziecka. Ekskomunika zaciągana jest automatycznie z powodu samego faktu zaistnienia aborcji.

 

Jan Paweł II w swoim przemówieniu wygłoszonym w Radomiu w roku 1991 nauczał, że „obłędne ideologie przypisywały instancjom ludzkim prawo decydowania o życiu i śmierci nie tylko poszczególnych osób, lecz także całych… narodów. Na miejsce Bożego ’nie zabijaj’ postawiono ludzkie: ’wolno zabijać’, a nawet ’trzeba zabijać’ i dlatego ogromne połacie naszego kontynentu stały się grobem ludzi niewinnych, ofiar zbrodni, tzn. cmentarzem nienarodzonych, cmentarzem bezbronnych, które wołają o sprawiedliwą karę w majestacie prawa kościelnego i państwowego” – zauważa ksiądz profesor.

 

„Ten, kto zabija nienarodzonego i niewinnego człowieka, zasadniczo nadużywa władzy i nadużywa prawa, ponieważ każde prawo jako prawo – Boskie, naturalne, kanoniczne oraz świeckie: cywilne i karne – jest z natury dla człowieka i nigdy przeciwko dobru jego osoby” – dodaje duchowny.

 

„Czy zatem Sejm i Senat wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej chcą służyć Bogu, respektując każdego nienarodzonego – także chorego, poczętego wskutek gwałtu i zagrażającego życiu matki? Mocno pragniemy ufać, że tak, ale szereg wypowiedzi polskich polityków niepokoi, i to dalece. Dlaczego?” – pyta w swoim felietonie ks. profesor Tadeusz Guz.

 

„Pełna wiarygodność Państwa Polskiego w kwestii pełnej ochrony prawnej życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci będzie faktem, gdy Rzeczpospolita Polska jako Prawodawca zaakceptuje w pełni naukę Papieża Polaka w kwestii prawa każdego poczętego w łonie matki dziecka do życia, usunie trzy wyjątki od zakazu aborcji w Polsce, wycofa z obiegu pigułkę wczesnoporonną oraz zadba o sprawiedliwą sankcję karną dla każdego świadomego i wolnego sprawcy aborcji” – czytamy w tekście filozofa.

 

„Dałby Pan Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu, objawionym tak niepowtarzalnie przez Jego Syna Jezusa Chrystusa na Polskiej Ziemi, aby Kościół św. w Polsce i Rzeczpospolita Polska pozostały także w tym względzie wierne dziedzictwu nauczania św. Jana Pawła II o karalności każdego świadomego i wolnego sprawcy zbrodni na dziecku nienarodzonym oraz o odnowie Polski na fundamentach Boga Najwyższego” – pisze na łamach serwisu naszdziennik.pl ksiądz profesor Tadeusz Guz.

 

Źródło: naszdziennik.pl

MWł

  

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie