27 lipca 2021

Doktor habilitowany Karol Polejowski został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Decyzję o powołaniu pozytywnie zaopiniowało Kolegium Instytutu.

 

Zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski będzie zajmował się m.in. współpracą  międzynarodową oraz Wydawnictwem IPN.

Wesprzyj nas już teraz!

 

Jak pisze Instytut Pamięci Narodowej, dr hab. Karol Polejowski to absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca akademicki. Jest autorem monografii i artykułów naukowych, w tym kilkunastu w językach angielskim i francuskim. Uczestniczył w ponad 50 konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

 

Był promotorem prac magisterskich oraz licencjackich, organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych, również międzynarodowych, redaktorem, a także współredaktorem książek naukowych. Obecnie zajmuje się pracą naukową w zakresie polskiego podziemia niepodległościowego w Polsce północnej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Ludowego Wojska Polskiego w walce z podziemiem po 1944 r. Pracował jako muzealnik od 2016 roku (Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku). Jest członkiem kolegium wydawniczego czasopisma „Wojna i Pamięć”, od 2020 roku kustoszem muzealnym. Tłumaczy francuską literaturę historyczną. Jest stypendystą Fundacji Lanckorońskich w Rzymie.

 

Źródło: IPN

RoM

 

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(1)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Udostępnij przez