14 sierpnia 2020

Kanada: Biskupi z Alberty zakazali tradycyjnej formy udzielania Komunii świętej

(fot. Lukasz Dejnarowicz/ Forum)

Arcybiskup Richard Smith (archidiecezja Edmonton) oraz biskup William McGrattan (diecezja Calgary) nakazali kapłanom, aby Komunii świętej udzielali wiernym wyłącznie poprzez przekazanie hostii do rąk. Bez względu na prawo Kościoła Powszechnego.

 

Już w maju hierarchowie zatwierdzili „Wytyczne dotyczące miejsc kultu”, mające być odpowiedzią na oficjalną politykę przeciwepidemiczną. Zgodnie z zarządzeniem, w kościołach przebywać może maksymalnie 50 osób, a wierni, którzy chcieliby wziąć udział w liturgii, musza uprzedzić o tym duszpasterzy i… zapisać się na listę, która to będzie przechowywana przez kolejne dwa tygodnie – wraz z ich danymi kontaktowymi. Muszą także nosić maski, zachowywać dystans społeczny i udzielać stosownych informacji dotyczących stanu zdrowia.

 

Od poniedziałku do soboty w kościołach celebrowane mogą być tylko dwie Msze: poranna i wieczorna. Wierni muszą także nosić maski oraz zachowywać dystans społeczny. Ponadto w kościołach prowadzona jest regularna dezynfekcja – zgodnie z oficjalnymi wytycznymi. Zakazany został także… śpiew, choć to ograniczenie – jak czytamy – dotyczy wyłącznie „pierwszej fazy” walki z koronawirusem. Naczynia liturgiczne są poddawane „dezynfekcji”, z kościołów zniknęły równocześnie kropielnice.

 

Kapłan udzielający wiernym Komunii świętej musi… nosić maseczkę, podobnie jak i zgromadzeni świeccy. Jeśli dłoń szafarza dotknęłaby dłoni wiernych, musi przerwać udzielanie Komunii i przeprowadzić dezynfekcję. Wierni mogą przyjmować Komunię wyłącznie do ręki. Bez względu na okoliczności. Jak czytamy w „Wytycznych”, „uznając, że przyjmowanie Komunii na język stanowi prawo wszystkich wiernych (Redemptoris Sacramentum, 92), władza kościelna posiada autorytet umożliwiający regulowanie praw przez wzgląd na dobro wspólne (KPK 223 §2). W tych okolicznościach Komunia nie będzie udzielana na język. To środek tymczasowy, który będzie poddawany bieżącej ocenie, zgodnie z kolejnymi wskazówkami medycznymi”.

 

Co z kolei mówią przywoływane zapisy prawno-kanoniczne? W wykonywaniu swoich praw – czy to indywidualnie, czy zrzeszeni w stowarzyszeniach – wierni powinni mieć na uwadze dobro wspólne Kościoła, uprawnienia innych oraz własne obowiązki wobec drugich (KPK 223 §1). Czytamy także: ze względu na dobro wspólne, przysługuje władzy kościelnej prawo domagania się, by wierni korzystali z umiarem z przysługujących im praw (§2). Przyjmowanie Komunii na dłoń było jedynie wyjątkiem – związanym z rozpowszechnionym na Zachodzie nadużyciem – zatwierdzonym przez władze kościelne. Dziś to, co jeszcze niedawno było wyjątkiem – a poprzednio: nadużyciem – staje się w wielu diecezjach normą i… obowiązkiem.

 

Myślę, że koronawirus uwypukla prawdziwy kryzys wiary biskupów w realną obecność Naszego Pana, co do czci i uwielbienia, które jesteśmy Mu winni – komentuje Peter Kwasniewski. Zarządzenie biskupów Edmonton i Calgary różni się zresztą od wytycznych opublikowanych przez innych kanadyjskich hierarchów. Zgodnie z regulacjami archidiecezji Vancouver, wierni mają prawo do przyjmowania Komunii świętej na język, jak i do ręki; natomiast wierni wybierający „tradycyjną” formę komunikowania przystępować maja do sakramentu… w drugiej kolejności. W archidiecezji Saskatoon wierni mogą przyjmować hostię na język, kapłan – zanim udzieli Eucharystii kolejnej osobie – przeprowadza… dezynfekcję.

 

Źródło: lifesitenews.com

mat

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie