11 września 2021

Zaniepokojenie i sprzeciw wobec tendencji zmierzających do ograniczenia bądź wręcz wyeliminowania medycznej klauzuli sumienia wyrazili członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

 

Wspólne stanowisko przedstawicieli zarządów oraz członków katolickich organizacji zawodów medycznych wobec zagrożeń dla wykonywania zawodu zgodnie z sumieniem sformułowali zebrani w  Zakopanem przedstawiciele polskich katolickich stowarzyszeń zrzeszających pracowników medycznych – lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych. Wyrazili oni swoją troskę o prawdziwe powołania do pracy w opiece zdrowotnej w duchu chrześcijańskim, o przestrzeganie wolności sumienia pacjentów i ich rodzin oraz personelu medycznego.

Wesprzyj nas już teraz!

Wskazali, że tendencje do ograniczania dostępności do klauzuli sumienia dają się ostatnio zaobserwować w nowych propozycjach zasad etyki lekarskiej sformułowanych przez Światowe Stowarzyszenie Medyczne (World Medical Association) oraz w przyjętym przez Parlament Europejski tzw. Raporcie Matica. „Budzą one nasz niepokój i zdecydowany sprzeciw. Istnieje niebezpieczeństwo zmiany polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej, który obecnie nakazuje wręcz lekarzowi wykonywanie zawodu zgodnie z sumieniem. W tych planach chodzi o ograniczenie autonomii zawodów medycznych, uczynienia z ich przedstawicieli biernych, bezrefleksyjnych realizatorów narzuconych im zasad postępowania, zaprzeczających istnienia misji lub powołania lekarza” – czytamy w oświadczeniu.

„Nowe zasady ograniczą wolność sumienia pacjentów pozbawiając ich prawa do informacji o mechanizmach działania niektórych metod diagnostyczno-leczniczych i możliwości korzystania z alternatywnych i moralnie dopuszczalnych ich odpowiedników. Natomiast personel medyczny zostałby pozbawiony możliwości odmowy wykonania etycznie niegodziwej procedury i zobowiązany do znalezienia osoby gotowej do jej wykonania. W ten sposób będzie zmuszony do współdziałania ze złem” – podkreślili medycy.

Autorzy oświadczenia obawiają się, iż wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje ograniczenie napływu osób kierujących się chrześcijańskim systemem wartości do zawodów medycznych, zwłaszcza do specjalności takich jak położnictwo i ginekologia czy genetyka. „Ogromna część pacjentów kierująca się tymi wartościami nie będzie miała szans spotkania w szpitalu, poradni, aptece czy laboratorium personelu medycznego kierującego się tymi wartościami, co ograniczy prawa tych pacjentów i pogorszy jakość opieki medycznej. To byłaby jawna dyskryminacja ludzi kierujących się określonym światopoglądem, którzy ze swoich podatków również finansują opiekę zdrowotną” – napisali.

Członkowie KSLP podkreślili znaczenie werdyktu Trybunału konstytucyjnego w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej a także ustawy o zawodzie lekarza, którego sumienie jest obecnie chronione lepiej niż jeszcze niedawno.

„Jesteśmy przekonani, że zdrowie prokreacyjne Polaków ulegnie poprawie, co wkrótce wykażą dane statystyczne. Nie zgadzamy się na to, by wróciły zasady kierujące się ochroną prywatności pacjenta czy jego prawem do usług medycznych według jego czy jej nieskrępowanych niczym życzeń, dotyczących między innymi produkcji ludzi na zamówienie albo ich przed- i pourodzeniowej selekcji. Opowiadamy się za wolnością sumienia pacjentów i personelu medycznego w przekonaniu, że będzie ona w interesie dobra wspólnego, naszego fizycznego, psychicznego i duchowego zdrowia” – napisali katoliccy lekarze.

 

Źródło: KSLP/KAI

RoM

 

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(9)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie