17 kwietnia 2013

Kombatanci piszą do Senatu RP. Dokończmy dekomunizację

Porządek czwartkowych obrad senatu zawiera wniesiony przez senacką Komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projekt ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych. Komisja ustawodawcza oraz Komisja Samorządu Terytorialnego zarekomendują wyższej izbie odrzucenie projektu ustawy. Kombatanci domagają się dokończenia dekomunizacji.

 

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych, przedłożonego marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – czytamy w piśmie POKiN.

 

Kombatanci uważają, że „w tej sytuacji potrzebna jest ustawa, na mocy której władze administracji państwowej – po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – podejmą przewidziane prawem kroki w celu wyegzekwowania od organów samorządowych zmiany nazw propagujących postaci i symbole związane z nazizmem, faszyzmem, komunizmem lub innym totalitarnym ustrojem”.

 

Skoro Sejm nie zdołał wprowadzić po obrady zgłoszonego już dawno projektu ustawy w tej materii, nasze Porozumienie liczy na inicjatywę Senatu. Nie może być bowiem tak, aby w niepodległym państwie część samorządów lokalnych nadal tkwiła mentalnie w minionych czasach sowieckiej ideologii, utrzymując na swoich terenach relikty komunizmu – uważają kombatanci.

 

Projekt wprowadza zakaz nadawania drogom, ulicom, mostom, placom i innym obiektom nazw propagujących symbole totalitarnych ustrojów dotyczy wszystkich obiektów, również prywatnych. Organem sprawującym pieczę nad przestrzeganiem ustawy ma być wojewoda. Od jego decyzji ma przysługiwać skarga do sądu administracyjnego. Projekt jest inicjatywa ustawodawczą Senatu wywodzącą się z petycji złożonej przez Radę Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

Źródło: „Nasz Dziennik”

luk

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie