22 sierpnia 2019

Life Site News o sporze wokół Instytutu Jana Pawła II: spełnienie proroctwa siostry Łucji

(Zdjęcie ilustracyjne Fot. Pixabay.com)

Kanadyjski dziennikarz John Henry Westen w rozmowie z Diane Montagne poruszył problem sporu o Instytut Jana Pawła II. Rozmówcy zauważyli, że spełnia się proroctwo siostry Łucji o cierpieniach obrońców małżeństwa i rodziny, i ostatecznej walce toczącej się właśnie o rodzinę. Zwrócili także uwagę na doniesienie medialne o audiencji u Benedykta XVI wiernego Tradycji Kościoła księdza – z którym nowy już Instytut zakończył współpracę.  

 

Diane Montagne odniosła się do zakończenia współpracy nowego instytutu z księdzem Livio Meliną, kierownikiem Katedry Fundamentalnej Teologii Moralnej oraz ojcem José Noriegą, kierownikiem Katedry Specjalistycznej Teologii Moralnej. 

 

Rzymska korespondent portalu LifeSiteNews podkreśliła również, że do zmian kadrowych doszło w lipcu, gdy papież zazwyczaj wyjeżdża na wakacje. Zauważyła również, że zmiana była zaskoczeniem dla studentów, którzy mieli już rozpisaną listę zajęć.

 

Warto przypomnieć, że likwidacja Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną dokonała się za sprawą motu proprio Summa familiae cura z 8 października 2017. W tym samym dokumencie Franciszek powołał do życia Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Stało się to wkrótce po śmierci kardynała Carlo Caffary, który założył Instytut na prośbę papieża św. Jana Pawła II.

 

Zmiany spotkały się jednak z oporem. 250 studentów napisało list adresowany do arcybiskupa Paglii wyrażający sprzeciw wobec zmian. Zaprotestowało 49 uczonych, współautorów niedawno wydanego słownika na temat katolickiej etyki seksualnej. Głównym redaktorem publikacji był ojciec José Noriega, kierownik Katedry Specjalistycznej Teologii Moralnej. Z nim także pod koniec lipca Instytut zakończył współpracę.

 

Rozmówcy poruszyli również kwestią doniesień „Catholic News Agency”, zgodnie z którymi 1 sierpnia Benedykt XVI spotkał się prywatnie z ojcem Meliną. Według doniesień Benedykt XVI rozmawiał z ojcem Meliną o Instytucie, a na zakończenie udzielił mu błogosławieństwa i zapewnił o solidarności. Jak zauważył John Henry Westen, jest to pierwszy raz gdy Benedykt XVI ingeruje w dyskusję, w której bezpośrednio uczestniczy papież Franciszek. Pokazuje to powagę sytuacji.

 

Diane Montagne przywołała też słowa siostry Łucji. „Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana będzie o małżeństwo i rodzinę. Nie obawiaj się, ponieważ każdy, kto pracuje dla świętości małżeństwa i rodziny zawsze będzie zwalczany i zawsze będzie napotykał wiele przeciwności, gdyż jest to kwestia kluczowa”. Zapewniła jednocześnie o ostatecznym zwycięstwie Matki Bożej. Te słowa siostry Łucji padły w jej liście do kardynała Carlo Caffary. Ten ostatni prosił ją o modlitwę w intencji właśnie powołania Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

 

Jak zauważyła dziennikarka, spełnianie się tego proroctwa widzimy właśnie w sporze o Instytut i w sposobie traktowania wiernych tradycyjnej nauce Kościoła profesorów.

 

John Henry Westen wyraził zdumienie z powodu ustanowienia szefem instytutu zajmującego się rodziną arcybiskupa Paglii – hierarchy oskarżanego o zlecenie wykonania na ścianie katedry muralu przedstawiającego treści homo-erotyczne. „Dzieło” to – zlecone w 2007 roku – powstało w katedrze w diecezji Terni-Narni-Amelia we włoskiej Umbrii. Przed udaniem się do Rzymu tej diecezji szefował właśnie arcybiskup Paglia.

 

Z kolei Diane Montagne zauważył, że arcybiskup Paglia nieposiadający doktoratu dysponuje nadmierną władzą wobec ludzi z Instytutu.

 

Rozmówcy zauważyli również podobieństwo między sytuacją w Papieskim Instytucie Teologicznym Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie a tą w Papieskiej Akademii Życia. W tej drugiej także znajdującej się pod kuratelą arcybiskupa Paglii, również dokonano zmian kadrowych, często niekorzystnych dla kontynuatorów dziedzictwa Jana Pawła II. Zatrudniono w niej między innymi osóby o poglądach sprzecznych z głoszoną przez Kościół etyką seksualną.

 

Diane Montagne wezwała do modlitwy za ludzi Kościoła, w tym za biskupa Paglię, a szczególnie za papieża Franciszka.

 

W trudnych czasach kryzysu dotykającego wielu ludzi Kościoła pamiętajmy, że tego typu trudności miały miejsce już wcześniej. Wystarczy wspomnieć kryzys ariański czy schizmę zachodnią. Za każdym razem jednak Kościół święty i Stolica Święta wychodził z nich obronną ręką. Wszak zgodnie z obietnicą Chrystusa Pana, bramy piekielne „nie przemogą” Kościoła założonego na Piotrze.

 

Źródła: lifesitenews.com / catholicnewsagency.com / pch24.pl

mjend

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie