28 kwietnia 2016

Mecenas Kwaśniewski: Inicjatywa nie zmusza do heroicznej postawy i realizuje postulat niekarania kobiet

(fot. R. Grad)

– Gdy mamy na dwóch szalach ważyć życie kobiety i dziecka, z całą pewnością nie możemy nakazać kobiecie poświęcić swojego życia. Obowiązkiem etycznym lekarza jest wówczas ratowanie kobiety jako gwaranta życia dziecka. I to od niej będzie zależało podjęcie decyzji co do ewentualnego poświęcenia się. Ustawa gwarantuje jej możliwość leczenia się, które oczywiście w pewnych sytuacjach może zakończyć się śmiercią dziecka – mówił na antenie Salve TV mec. Jerzy Kwaśniewski, komentujący projekt inicjatywy obywatelskiej „Stop Aborcji”.

Inicjatywa obywatelska „Stop Aborcji” to w ostatnim czasie częsty temat rozmów i komentarzy publicystycznych. Ze względu na niezrozumienie, a także czasami złą wolę, w tym krótkim czasie narosło wokół niej kilka znaków zapytania. Podczas programu „Temat dnia” na antenie Salve TV, mec. Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris, tłumaczył dlaczego inicjatywa powinna realizować postulat niekarania kobiet, a także wyjaśniał nieścisłości związane z rzekomym zmuszaniem kobiet do podejmowania heroicznej postawy, w przypadku zagrożenia ich życia.

– Wprowadzamy pełną prawną ochronę każdego dziecka zarówno przed jak i po urodzeniu. To jest postulat zawarty w Deklaracji Praw Dziecka ONZ, w Konwencji o Prawach Dziecka i potwierdzony polskim orzecznictwem konstytucyjnym, chociażby orzeczeniem Trybunału z 1997 roku, w którym była mowa o tym, że każde dziecko, również w okresie prenatalnym swego rozwoju, podlega prawnej ochronie. Jego prawo do życia podlega więc ochronie Konstytucji. Chcemy wprowadzić pełną ochronę życia. To oczywiście wiąże się z koniecznością wykreślenia z obowiązującego systemu prawa tzw. wyjątków aborcyjnych czyli sytuacji, w których w imię innych nieproporcjonalnych wartości odmawia się małemu człowiekowi prawa do życia – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski.

Zastępca pełnomocnika Inicjatywy Obywatelskiej zauważył również, że w sytuacji gdy życie kobiety jest zagrożone, ustawa realizuje to co wynika z innych norm prawa.

– Gdy mamy na dwóch szalach ważyć życie kobiety i życie dziecka, z całą pewnością nie możemy nakazać kobiecie poświęcić swojego życia. Obowiązkiem etycznym lekarza jest wówczas ratować życie kobiety jako gwaranta życia dziecka. I to od niej będzie zależało podjęcie decyzji co do ewentualnego poświęcenia się. Ustawa gwarantuje jej możliwość leczenia się, które oczywiście w pewnych sytuacjach może zakończyć się śmiercią dziecka – zaznaczył.

W tym kontekście zwrócono również uwagę na czasami pojawiającą się opinię, jakoby aborcja była formą leczenia kobiety. Wychodząc naprzeciw tym opiniom, mec. Kwaśniewski przypomniał, że zgodnie z Deklaracją Dublińską, podpisaną przez prawie 1000 lekarzy, w tym większość ginekologów, aborcja nigdy nie jest środkiem leczniczym. Sama w sobie nie leczy i nie powinna być tak traktowana.

W dalszej części programu prezes Instytutu Ordo Iuris obnażył jedną z najczęściej pojawiających się nieprawdziwych informacji, dotyczących Inicjatywy „Stop Aborcji”, zgodnie z którą ustawodawca rzekomo będzie zmuszał do karania kobiety nawet w sytuacji nieświadomego poronienia. Zdaniem Kwaśniewskiego, Inicjatywa w pełni realizuje postulat niekarania kobiet, a jednocześnie likwiduje automatyczną bezkarność, będącą pokłosiem komunistycznej tradycji prawnej.

 – Musimy podkreślić, że projekt Inicjatywy Obywatelskiej jest tym właściwym środkiem niekarania kobiet. To właśnie inicjatywa obywatelska występuje z odpowiednimi narzędziami, aby nie karać kobiet. Przede wszystkim jasno wskazujemy, że dziecko poczęte obejmujemy prawnokarną ochroną. Na dzień dzisiejszy dziecko poczęte w ogóle nie jest nią objęte. Skoro w prenatalnej fazie rozwoju rozpoznajemy dziecko, musimy się zastanowić jakie sankcje należy wprowadzić w przypadku naruszenie jego prawa do życia. Oczywiście ta sankcja dotyczy przede wszystkim pomocników tzn. lekarzy, osoby nakłaniające do popełnienia aborcji itp. Kobieta jest wyłączona z karalności gdy chodzi o nieumyślne zabicie dziecka poczętego. Mówię tutaj np. o nieostrożności jakim byłoby uprawianie sportu ekstremalnego. Natomiast jeżeli kobieta dobrowolnie dokonuje zamachu na życie swojego dziecka, tam dajemy sądowi najdalej idącą elastyczność rozpoznania jej sytuacji – powiedział mec. Kwaśniewski.

Prezes Instytutu Ordo Iuris wyjaśnił także różnice między możliwością niekarania kobiet, którą gwarantuje projekt Inicjatywy Obywatelskiej, a automatyczną bezkarnością, będącą reliktem komunistycznej doktryny prawnej. Zgodnie z ustawą, sąd bez warunków wstępnych ma możliwość złagodzenia lub odstąpienia od wymierzenia kary, w zależności od okoliczności.

– Musimy zwrócić uwagę na pewien fundamentalny rozdział. Mówimy o niekaraniu kobiet i mówimy o gwarancji automatycznej bezkarności. Ta sytuacja automatycznej bezkarności jest formą pozbawienia dziecka podmiotowości i zrodziła się w Związku Sowieckim w 1954 r. W Polsce rzecznikiem tej formy bezkarności była Helena Wolińska, która w swoim doktoracie napisała, że „przekreślenie karalności ciężarnej jest równocześnie przekreśleniem ochrony prawnej życia płodu.” Ponad ¾ krajów świata powierza wymiarowi sprawiedliwości możliwość odstąpienia od wymierzenia kary czyli niekarania kobiet. My również chcemy to przekazać w ręce wymiaru sprawiedliwości.

 

Źródło: Salve TV

POz

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie