3 listopada 2019

Media: papież Franciszek dopuszcza debatę nad diakonatem kobiet, ale eksperci są przeciwni

(Fot. Remo Casilli, Reuters)

Delegaci Synodu Amazońskiego wielokrotnie powracali do pytania o możliwość udzielania kobietom święceń diakonatu. National Catholic Register zauważa, że papież Franciszek dopuszcza debatę nad możliwością wprowadzenia święceń diakonatu dla kobiet. Eksperci podkreślają jednak, że Tradycja nie pozwala na święcenia kobiet.

 

„W licznych konsultacjach przeprowadzonych w Amazonii uznano i podkreślono fundamentalną rolę kobiet zakonnych i świeckich w Kościele Amazonii i jej społeczności, biorąc pod uwagę różnorodność świadczonej przez nie pracy” – czytamy w paragrafie 103, raportu końcowego Synodu Amazońskiego. „W wielu konsultacjach wnioskowano o wprowadzenie stałego diakonatu dla kobiet” – napisano.

 

W dokumencie synodalnym zauważono, że w 2016 r. papież Franciszek utworzył „Komisję Studiów nad Diakonatem Kobiet”. Podkreślono, że organ powołany przez papieża badał rzeczywistość diakonatu kobiet z wczesnych stuleci Kościoła. „Chcielibyśmy zatem podzielić się z komisją naszymi doświadczeniami i refleksjami i oczekiwać na jej wyniki” – zauważono.

 

National Catholic Register zwraca uwagę, że tuż po głosowaniu nad dokumentem synodalnym, sam papież Franciszek zajął się treścią raportu dotyczącym kobiet, diakonatu i proponowanej posługi „przywódczyń wspólnot kobiecych”, zaproponowanych w celu zaspokojenia potrzeb lokalnego Kościoła.

 

Z jednej strony, jak zasugerował, dokument nie wyjaśnił pełnej roli kobiety w Kościele, szczególnie „w przekazywaniu wiary, w zachowaniu kultury”. „Chciałbym tylko to podkreślić: że jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy, co kobiety oznaczają w Kościele” – powiedział papież. Podkreślał, że obecnie „skupiamy się na aspekcie funkcjonalnym, co jest ważne”, ale to nie wszystko.

 

Papież chociaż niedawno przyznał, że diakonisy opisane przez św. Pawła w Nowym Testamencie nie są równoważne współczesnemu sakramentalnemu rozumieniu diakonatu, zobowiązał się do zwołania komisji, która zbada rolę diakonis, funkcjonujących we wczesnych latach Kościoła.

 

Niektóre medialne doniesienia interpretowały ten fakt w ten sposób, że Ojciec Święty jest gotów do dalszego badania tematu kobiet-diakonów, jako możliwość do zatwierdzenia święceń. Wcześniejsze badania jednak nie dostarczyły dowodów na to, że kobiety-diakonisy we wczesnych latach Kościoła, miały podobny status jak współcześni diakoni. Co więcej, teologowie i specjaliści prawa kanonicznego, komentujący sprawę dla National Catholic Register podkreślają, że brak jest historycznych dowodów, że Kościół kiedykolwiek wyświęcał kobiety na diakonów.

 

„Badanie Kościoła dotyczące diakonatu żeńskiego nie jest niczym nowym i było prowadzone od XVII wieku” – powiedział biskup Thomas Paprocki z diecezji Springfield w amerykańskim stanie Illinois.

 

„W 2002 r. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, organ doradczy Kongregacji Nauki Wiary, wydała dokument, który przedstawił dokładny kontekst historyczny roli diakonis w starożytnym Kościele. W przeważającej mierze stwierdził, że diakonisy na początku Kościoła nie pełniły funkcji liturgicznych ani sakramentalnych” – zauważył hierarcha.

 

„Podczas gdy diakoni płci męskiej byli wyświęcani na posługę sakramentalną ołtarza, diakonisom powierzono posługę miłosierdzia we wspólnotach” – powiedział. „Wygląda na to, że diakonat żeński był odrębny i należał do swojej kategorii, nie był uważany za część sakramentu święceń” – dodał bp Thomas Paprocki.

 

Także kapucyn o. Thomas Weinandy, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej Watykanu powtórzył tę opinię. Podkreślił, że nowa komisja powołana przez papieża, „nie będzie w stanie udowodnić, że diakonisy były wyświęcane we wczesnym Kościele. Jeśli nie da się tego udowodnić, musimy trzymać się długiej tradycji, że kobiety nie mogą otrzymywać święceń diakonatu” – powiedział o. Weinandy. „Tylko apostołowie zostali wyświęceni, a od tego czasu do chwili obecnej, sakramenty święceń są przeznaczone tylko dla mężczyzn” – podkreślił.

 

O. Thomas Weinandy zwrócił również uwagę, że potwierdził to sam papież Jan Paweł II w liście apostolskim „Ordinatio Sacerdotalis”, w którym stwierdził, że święcenia kapłańskie były „zastrzeżone tylko dla mężczyzn”. „Papież Jan Paweł II oświadczył, że kobiety nie mogą być wyświęcane na kapłanów, a to także oznaczałoby, że nie można ich wyświęcać do diakonatu” – podkreślił.

 

Ponadto dodał: „jeśli katolicki biskup spróbuje wyświęcić sakramentalnie kobietę na diakona, nie będzie to ważny sakrament, ponieważ znaki sakramentalne nie wpłyną na to, co symbolizują” – powiedział kapucyn.

 

Także prof. E. Christian Brugger, profesor teologii moralnej w Regionalnym Seminarium św. Wincentego a Paulo w Boynton Beach na Florydzie, zgodził się, że waga Tradycji i historii Kościoła przemawiała przeciwko wprowadzeniu święceń diakonatu kobiet.

 

„W święceniach kapłańskich konfiguracja, która ma miejsce, jest przeznaczona dla mężczyzn – wcielona męskość Chrystusa ma znaczenie dla tego, kto może i nie może przyjmować święceń kapłańskich” – powiedział prof. Brugger. Mimo to wyraził zaniepokojenie zobowiązaniem papieża Franciszka do ponownego przeanalizowania sprawy.

 

Tymczasem publiczne poparcie dla święcenia kobiet na diakonów przez biskupa Roberta McElroya z San Diego, jednego z trzech delegatów USA na Synodzie Amazońskim, uwiarygodniło poczucie niepokoju prof. Bruggera. „Większość biskupów opowiedziała się za dopuszczeniem kobiet do stałego diakonatu” – mówi bp McElroy.

 

„Mam nadzieję, że znajdą sposób, ścieżkę, aby to urzeczywistnić. I myślę, że istnieje duża szansa, że ​​będzie to kierunek, w którym zmierza Kościół” – dodał, cytując komentarze papieża.

 

Kolejne głośne poparcie synodalne wyświęcania kobiet na diakonów pochodzi od biskupa Evaristo Pascoala Spenglera z Marajó w Brazylii, który podczas konferencji prasowej 25 października stwierdził, że zmiany prawa kanonicznego dokonane przez papieża Benedykta XVI w 2009 r. utorowały drogę temu posunięciu.

 

Motu proprio Benedykta z 2009 roku, Omnium in Mentem, zrewidowało kanony 1008 i 1009 Kodeksu prawa kanonicznego, aktualizując normy kościelne, aby odzwierciedlić nauczanie Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat natury diakonatu.

 

W tym miejscu koniecznie należy zwrócić uwagę na to, że dzień po komentarzach biskupa Spenglera, abp Georg Gänswein, prefekt Domu Papieskiego i długoletni osobisty sekretarz papieża Bendykta XVI, odrzucił opinię biskupa brazylijskiego jako „całkowicie absurdalną i błędną”.

 

Biskup Paprocki, który podobnie jak arcybiskup Gänswein jest prawnikiem kanonicznym, powiedział, że zgadza się z osądem osobistego sekretarza Benedykta XVI. „Dokonano rewizji papieża Benedykta XVI, aby lepiej zrozumieć różnice posługi diakonów i kapłanów” – powiedział biskup Paprocki. „Nic nie powiedziano o kobietach diakonach” – dodał.

 

 

Źródło: National Catholic Register

WMa

 

 

Polecamy nasz e-tygodnik.

Aby go pobrać wystarczy kliknąć TUTAJ.

 
  

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie