29 sierpnia 2014

MEN wprowadza zmiany: od 1 września: religia lub etyka, albo obie

Od 1 września, po zmianach wprowadzanych właśnie przez MEN, nie będzie już możliwa sytuacja, że uczeń nie uczęszcza ani na religię ani na etykę. Od nowego roku szkolnego rodzice będą na piśmie deklarować czy ich dziecko będzie chodzić na jeden z tych przedmiotów, czy może na oba jednocześnie.

 

1 września wejdzie w życie rozporządzenie, zgodnie z którym placówka edukacyjna będzie zobowiązana do organizacji etyki choćby dla jednego ucznia. Podobnie będzie musiała działać, gdy uczeń należy do wspólnoty wyznaniowej.

 

Do tej pory możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego wyznania mniejszościowego była uwarunkowana zgłoszeniem co najmniej trzech uczniów. Od 1 września szkoła będzie musiała zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Tym samym zostaną wyeliminowane przypadki odmowy zorganizowania tych zajęć ze względu na brak wymaganej liczby uczniów.

 

Inną nowością będzie doprecyzowanie formy wyrażania życzenia – w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany.

 

Etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych mogą uczyć nauczyciele, którzy ukończyli studia z etyki lub filozofii, a także absolwenci innych kierunków, ale po studiach podyplomowych z etyki, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

MEN wyjaśnia, że decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor szkoły. To on ocenia kwalifikacje nauczyciela do nauczania przedmiotu etyka, uwzględnia zakres treści nauczania wynikający z podstawy programowej tego przedmiotu.

 

Według prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej, zmiany te dotyczyć mogą od 630 do 1260 uczniów, którzy zdecydowaliby się na uczestnictwo w lekcjach etyki lub religii określonego wyznania, a którzy do tej pory nie chodzili na żaden z tych przedmiotów. MEN przewiduje, że w związku ze zmianami może być potrzebne zapewnienie ok. 70 etatów dla nauczycieli religii lub etyki. Trudno natomiast oszacować ilu uczniów zgłosi zainteresowanie lekcjami etyki lub religii spośród tych, którzy do tej pory nie mieli możliwości korzystania z tego rodzaju zajęć.

 

Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że odsetek nauczycieli religii i etyki w stosunku do etatów wszystkich nauczycieli systematycznie maleje i co roku odnotowuje się spadek o kilkaset etatów w skali kraju. W latach 2006-2013 spadek liczby etatów nauczycieli religii i etyki wyniósł 14 proc. MEN nie spodziewa się więc wzrostu liczby tych etatów na skutek zmian wprowadzonych przez znowelizowane rozporządzenie.

 

Źródło: KAI

pam  

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie