18 marca 2013

Niemcy chcą wzmocnić rolę dyplomacji europejskiej

(fot.Thomas Wolf/creative/comonns)

Niemieccy politycy chcą wzmocnić pozycję służby dyplomatycznej UE, przyznając do dyspozycji szefowej dyplomacji znaczne uprawnienia i większe środki.


W dokumencie przedstawionym w ub. miesiącu,  który został zaakceptowany przez ministrów spraw zagranicznych 14 państw europejskich, Berlin zaproponował m.in. przyznanie większych uprawnień szefowej dyplomacji europejskiej w zakresie kontroli „polityki sąsiedztwa” leżącej w tej chwili w kompetencji Komisji Europejskiej. Polityka ta reguluje kwestie stosunków z 16 krajami na wschodzie UE i południu.

 

Zdaniem Niemców, szefowa dyplomacji powinna także zajmować się negocjacją traktatów UE z krajami wiodącymi,takimi jak: Chiny i Rosja. Powinna też mieć ogólną władzę w zakresie polityki dot. unijnej pomocy dla krajów  afrykańskich i karaibskich.

 

Gdyby niemiecka propozycja została zaakceptowana, wówczas szefowa dyplomacji zagranicznej mogłaby dysponować budżetem wynoszącym ponad 9 mld euro rocznie.

 

Przeciwko tym zmianom występują Brytyjczycy. – To nie ma nic wspólnego z praktyczną oceną tego, czego potrzebujemy. To czysto ideologiczny zabieg mający wzmocnić rolę UE – uważa poseł Geoffrey Van Orden. Obawia się on powstania kolosa, który nie będzie w stanie niczego kontrolować.

 

W dokumencie niemieccy politycy stwierdzili, że europejska służba dyplomatyczna powinna być stale umacniana „w celu zapewnienia spójnego, kompleksowego i zintegrowanego podejścia UE do działań zewnętrznych”.

 

Dokument uznaje również, że w urzędzie sprawowanym obecnie przez lady Ashton panuje bałagan pod względem administracyjnym i że w związku z tym potrzebuje ona pomocy nowych dyplomatów, którzy usprawnią jej pracę. Stwierdzono: „Procesy i struktury wyższego szczebla zarządzania, powinny zostać poddane weryfikacji w celu zapewnienia wyraźnych linii raportowania i podziału zadań”.

 

 

Źródło: The Daily Telegraph, AS.

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie