2 maja 2021

Niemcy przeciwne ograniczeniu współpracy badawczej UE z Izraelem, Szwajcarią i Wielką Brytanią

Komisja Europejska chce zmienić prawo, by zakazać trzem krajom spoza UE udziału w projektach badań kwantowych i kosmicznych. Inicjatywa ta bardzo nie podoba się Berlinowi, który wskazuje, że wykluczenie miałoby „negatywny wpływ na nas samych w najbardziej nieopłacalny sposób”.

Niemcy zmobilizowały państwa członkowskie do poparcia ich dążenia do pełnego udziału Szwajcarii, Izraela oraz Wielkiej Brytanii w unijnych projektach dotyczących badań kwantowych i kosmicznych.

Od wielu tygodni trwa zacięta dyskusja, by wyłączyć te trzy kraje spoza wielomiliardowych projektów unijnych w ramach programu naukowego „Horyzont Europa.” Za pozbawieniem dostępu do strategicznych badań opowiadają się czołowi urzędnicy Komisji Europejskiej.

W poniedziałek Niemcy rozesłali deklarację do państw UE, która miała uzyskać szerokie poparcie przedstawicieli państw członkowskich podczas następnego dnia. Wg Berlina: Izrael, Szwajcaria i Wielka Brytania są kluczowymi krajami, „ważnymi partnerami, którym należy zezwolić na dalsze uczestnictwo w projekcie.”

W przyszłym tygodniu Niemcy roześlą nowy program prac, określający warunki dostępu dla projektów kwantowych i kosmicznych UE.

Inicjatywę niemiecką w szczególności wsparli Francuzi. W piątek pojawiły się oświadczenia grup uniwersyteckich z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii wzywające Komisję do zniesienia groźby zakazu dla sąsiadów UE.

KE proponowała, by wykluczyć prawie całkowicie Izrael i Wielką Brytanię z projektów kwantowych, a z projektów kosmicznych – poza tymi dwoma krajami, także Szwajcarię.

Niemiecka deklaracja stwierdzała, że ​​mechanizm prawny dodany w zeszłym roku do rozporządzenia „Horyzont Europa”, który pozwoliłby Komisji na zakazanie krajom spoza UE uczestnictwa w niektórych projektach „powinien być stosowany tylko w bardzo wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach”.

„Ponieważ Komisja nie przedstawiła wystarczającego lub przekonującego uzasadnienia dla tego wyłączenia, nie widzimy innej możliwości niż odrzucenie tej części programu prac” – czytamy.

Berlin jako pierwszy wystąpił publicznie przeciwko propozycji Komisji. Bruksela dąży do osiągnięcia „strategicznej autonomii” UE, czyli do zwiększenia samodzielnej zdolności bloku do obrony Europy i możliwości prowadzenia działań militarnych bez poleganie na innych.

Projekty badań kwantowych mają dać ogromne możliwości gospodarcze i militarne. Mają także kluczowe znaczenie dla systemów satelitarnych Galileo i Copernicus, które miałyby w przyszłości być zdolne stawić czoła atakom kwantowym.

KE przekonywała, że wykluczenie trzech krajów, od których oczekuje się formalnego udziału jako opłacających składki członkowskie w ramach programu „Horyzont Europa” jest konieczne, by UE mogła chronić bazę badawczą w szybko rozwijających się dziedzinach kwantowych i kosmicznych.

Niemcy w swojej deklaracji napisali, że wykluczenie trzech krajów „nie tylko wpłynęłoby negatywnie na nas samych w sposób najbardziej nieopłacalny, ale mogłoby skierować ich bardzo pożądane zasoby, z których powinniśmy skorzystać, na współpracę z innymi krajami spoza Unii Europejskiej. Obecne przepisy spowodowałyby brak zaufania wśród środowiska naukowego i znacząco zminimalizowałyby wartość dodaną programu Horizon Europe dla UE.”

W związku z postępującą cyfryzacją i zaawansowanym rozwojem komputerów, narasta zagrożenie dla systemów cybernetycznych, na których opiera się infrastruktura krytyczna wielu państw.

Komputery kwantowe mają przynieść niewyobrażalne przyspieszenie zdolności do wykonywania wielu rodzajów obliczeń. Z jednej strony ma to – wg uczonych – przynieść „wspaniały postęp,” na przykład, w zakresie odkrywania nowych materiałów i projektowania nowych leków ratujących życie. Z drugiej – potężne komputery kwantowe umożliwią włamanie się do dzisiejszego „niezniszczalnego” szyfrowania w ciągu kilku minut. Tym samym  będą stanowić ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Od tego uzależnione jest bezpieczeństwo narodowe i dobrobyt gospodarczy państw. W razie ataku kwantowego, mogą przestać działać agendy rządowe, komunikacja, transport, bankowość, system energetyczny, a także wojskowy, które mogą stać się podatne na wrogie działania ze względu na niewystarczające zabezpieczenia kryptograficzne.

Niektóre państwa prowadzą zaawansowane badania nad udoskonalaniem kryptografii, by chronić się przed zagrożeniami kwantowymi.

Bezpieczeństwo cybernetyczne to nie tylko środek ochrony, ale także ważne źródło innowacji, które ma pomóc zapewnić przewagę konkurencyjną.

Źródło: sciencebusiness.com/cigionline.org

AS

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(1)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie