8 maja 2021

Niemcy: WHO uruchomi globalne centrum wywiadowcze na temat pandemii i epidemii

Zgodnie z informacjami podanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w Niemczech powstanie Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence. Będzie to globalna platforma gromadząca informacje dotyczące pandemii i epidemii. Hub posłuży do analizy „ważnych danych wielosektorowych, napędzając innowacje w zakresie analizy danych i budując wspólnoty praktyczne potrzebne do przewidywania, zapobiegania, wykrywania, przygotowywania się na światowe zagrożenia dla zdrowia i reagowania na nie”.

Nowe centrum WHO ma służyć zacieśnianiu globalnej współpracy, ujawniania i przekazywania danych obywateli różnych krajów, syntezie wiedzy, ułatwieniu i zwiększaniu dostępności oraz kojarzeniu różnorodnych danych; opracowywaniu narzędzi i modeli predykcyjnych do analizy ryzyka; oraz monitorowaniu ośrodków kontroli chorób.

„Hub umożliwi partnerom z całego świata współpracę i współtworzenie narzędzi oraz dostępu do danych, których wszystkie kraje potrzebują do przygotowania, wykrywania i reagowania na zagrożenia związane z pandemią i epidemią” – czytamy na stronie WHO. Centrum, które powstanie w Niemczech, ma być największą bazą danych na świecie.

Wesprzyj nas już teraz!

Kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreśliła, że „obecna pandemia Covid-19 nauczyła nas, iż możemy walczyć z pandemiami i epidemiami tylko razem”. – Nowe centrum WHO będzie globalną platformą zapobiegania pandemii, łączącą różne sektory rządowe, akademickie i prywatne Bardzo się cieszę, że WHO wybrało Berlin jako swoją lokalizację i zapraszam partnerów z całego świata do współtworzenia centrum WHO – mówiła w nagraniu video.

WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence, które jest częścią programu WHO w zakresie nagłych wypadków zdrowotnych, będzie wspierać pracę ekspertów ds. zdrowia publicznego i decydentów we wszystkich krajach. Będzie to nowy, doskonalszy sposób koordynacji polityki globalnej. – Musimy jak najszybciej zidentyfikować zagrożenia związane z pandemią i epidemią, niezależnie od tego, gdzie one występują na świecie. W tym celu musimy wzmocnić globalny system wczesnego ostrzegania dzięki ulepszonemu gromadzeniu danych dotyczących zdrowia i interdyscyplinarnej analizie ryzyka – zastrzegł Jens Spahn, niemiecki minister zdrowia.  – Niemcy konsekwentnie angażują się we wspieranie prac WHO w przygotowywaniu i reagowaniu na sytuacje zagrożenia zdrowia, a WHO Hub to konkretna inicjatywa, która uczyni świat bezpieczniejszym – dodał.

WHO Hub ma przyspieszyć globalną współpracę między agendami rządowymi a koncernami biotechnologicznymi i środowiskami akademickimi oraz firmami IT w celu lepszego zarządzania danymi i ich analizowania na potrzeby nadzoru. Ma także ułatwić firmom prywatnym dostęp do danych zdrowotnych obywateli w różnych krajach pod pretekstem wczesnego ostrzegania i reagowania na domniemane epidemie i pandemie.  – Jedną z lekcji płynących z Covid-19 jest to, że świat potrzebuje znaczącego skoku w analizie danych, aby pomóc liderom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zdrowia publicznego – oznajmił dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. – Wymaga to wykorzystania potencjału zaawansowanych technologii, takich, jak: sztuczna inteligencja, łączenia różnych źródeł danych i współpracy w wielu dyscyplinach. Lepsze dane i lepsze analizy prowadzą do lepszych decyzji – dodał.

Centrum WHO ds. Wywiadu Pandemicznego i Epidemicznego ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku. Szef WHO wyjaśnił, że pandemia Covid-19 „ujawniła luki w globalnych systemach wywiadu pandemicznego i epidemiologicznego”. I trzeba to naprawić. Dodał, że w przyszłości należy spodziewać się więcej epidemii i pandemii. – Wirusy poruszają się szybko. Ale dane mogą być przesyłane jeszcze szybciej. Dzięki odpowiednim informacjom kraje i społeczności mogą być o krok przed pojawiającym się ryzykiem i ratować życie – tłumaczył.

Zdaniem niemieckiej kanclerz, ​​Berlin jest bardzo dobrą lokalizacją dla centrum, ponieważ ma już „czołowych graczy” w dziedzinie cyfrowej i zdrowia, takich jak Instytut Roberta Kocha. – Jeśli ta wiedza zostanie uzupełniona przez WHO Hub, stworzymy unikalne środowisko dla badań nad pandemią i zdrowiem w Berlinie. Środowisko, z którego wyłonią się ważne spostrzeżenia zorientowane na działania dla rządów i przywódców na całym świecie – mówiła Merkel.

Wstępne koszty uruchomienia centrum pokryją Niemcy. Jak na razie trwają dyskusje co do wysokości budżetu hubu, który mógłby powstać już we wrześniu. – Istnieją sygnały, które mogą pojawić się przed wystąpieniem epidemii… dane, które mogą dać nam wstępne sygnały – mówił dyrektor ds. nagłych wypadków WHO, Michael Ryan. Dodał, że te informacje mogą wpłynąć na wczesne podejmowanie decyzji.

Jednym ze sposobów zacieśniania globalnego zarządu – jak wskazują na to liczne think tanki i agendy – jest pogłębianie współpracy sektora zdrowia z firmami IT. Jednocześnie korporacje biotechnologiczne i IT zyskają dostęp – o który zabiegały – do ogromnej bazy danych o stanie zdrowia obywateli na całym świecie, by w oparciu o nie przygotowywać strategie marketingowe. Rządy dzięki współpracy z firmami IT mogą tworzyć bardziej spersonalizowaną opiekę zdrowotną, a także ograniczać koszty poprzez ściślejszy nadzór nad obywatelami i oferowanie nowej generacji urządzeń do kontrolowania parametrów życiowych.

W krajach rozwiniętych, gdy opieka zdrowotna i infrastruktura zdrowia publicznego przenikają się z poddziedzinami technologii informacyjnej, systemy opieki zdrowotnej powoli zmieniają się z systemów „szpitalnych” w rozproszone, obejmując: szpitale, poradnie, systemy opieki domowej i telemedycynę. Docelowo globalny zarząd ma umożliwić lepsze modelowanie zachowania obywateli pod pretekstem ochrony ich zdrowia nie tylko przed zagrożeniami środowiskowymi, skażeniem wody, chorobami przenoszonymi przez żywność poprzez wykorzystanie danych teledetekcyjnych i ogólnoświatowej architektury przedsiębiorstw spożywczych, ale także poprzez alerty, które miałyby docierać do nich za pomocą Wearable Computing.

Przesyłane dane będą wzywały do natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza lub nakłaniać do zmiany diety, a w skrajanych przypadkach – w razie ostatecznego wyeliminowania gotówki – dana osoba o określonym ryzyku chorobowym nie będzie mogła zakupić pewnych towarów lub skorzystać z określonych usług.

Jednostka WHO ds. koordynacji i zarządzania danymi (CNG) dała 3 lutego 2021 r. ogłoszenie o poszukiwaniu konsultanta w dziale analizy i dostarczania danych, który udzieli strategicznych porad technicznych i praktycznego wsparcia w celu sfinalizowania ram zarządzania danymi WHO. Celem jest upowszechnienie i budowanie potencjału w zakresie zasad i polityki udostępniania danych na trzech poziomach WHO.

W sierpniu ub. roku WHO wraz z partnerami uzgodniło politykę dotyczącą gromadzenia i przekazywania danych zdrowotnych dla lepszego raportowania realizacji celów Agendy 2030. Zgodnie z celem 3 Agendy jest zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu.

Zadania, jakie przypisano do tego celu to m.in.: „Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii i programów.” „Zdrowie reprodukcyjne” obejmuje aborcję i sterylizację oraz tzw. długotrwałą antykoncepcję (zastrzyki hormonalne, wkładki itp.). Z kolei „zdrowie seksualne” dotyczy np. tzw. operacji zmiany płci, terapie hormonalne dla chłopców, którzy chcą być dziewczętami itp.

Inne zadania mieszczące się w 3 celu Agendy 2030 obejmują: walkę z umieralnością okołoporodową, co się realizuje poprzez m.in. dostęp do pigułek poronnych, aborcję, sterylizację; dostęp do szczepionek; walkę z AIDS i innymi chorobami zakaźnymi; ograniczenie śmiertelności z powodu wypadków komunikacyjnych; wzmocnienie procesu wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu; wzmocnienie zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się w dziedzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze zdrowia itp.

Tworzony hub ma posłużyć m.in. do lepszego raportowania o realizacji celu 3 Agendy 2030, który – jak zaznaczono – ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pozostałych celów Agendy 2030.

W 2017 r. w raporcie o stanie ludności, zatytułowanym: State of World Population 2017, Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA) stwierdza, że „zrównoważony rozwój” można osiągnąć jedynie wskutek walki z ubóstwem polegającej na ograniczeniu liczby ludności na świecie. Raport ostrzega, iż nierówność płci i odmowa tak zwanych praw seksualnych oraz reprodukcyjnych (aborcji, sterylizacji i długotrwałej antykoncepcji), zagraża harmonijnemu rozwojowi świata, osłabia gospodarki narodowe i podważa wysiłki na rzecz likwidacji ubóstwa do roku 2030.

Raport UNFPA, którego podtytuł brzmi: Worlds Apart.  Reproductive health and rights in an age of inequality stwierdza, że za nierówność w dostępie do bogactwa na świecie odpowiada „nierówność płci i niemożność pełnej realizacji praw seksualnych oraz reprodukcyjnych”. To z kolei ogranicza postęp i rozwój ekonomiczny państw. Tym samym niemożliwe jest zniwelowanie luki rozwojowej między krajami bogatymi a biednymi bez upowszechnienia antykoncepcji, która obejmuje sterylizację kobiet i mężczyzn oraz aborcję (zwłaszcza farmakologiczną).

„Jeśli cele ICPD – i cele zrównoważonego rozwoju nowej Agendy 2030 – zostaną zrealizowane, wówczas ludzkość znajdzie się na drodze do osiągniecia  bardziej równego świata, z bardziej inkluzywną i tętniącą życiem ekonomią” – czytamy.

Źródło: who.int, thelocal.de, PCh24.pl

AS

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(28)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy

Udostępnij przez