11 listopada 2012

„Ten ryt jest mi bardzo bliski. Odżywają wspomnienia z młodości i początków mego kapłaństwa. Z nieukrywanym wzruszeniem uczestniczę w tej Mszy św. sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego” – powiedział ks. kardynał Stanisław Dziwisz podczas uroczystej liturgii sprawowanej z okazji 10-lecia Duszpasterstwa Wiernych Liturgii Rzymskiej w Krakowie.

 

W 2012 roku Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Krakowie obchodzi dziesięciolecie istnienia. Głównym punktem obchodów była uroczysta Msza św. odprawiona 11 listopada o godz. 19.15 w Kościele św. Krzyża w Krakowie. Głównym gościem uroczystej liturgii był Metropolita Krakowski, J. Em. ks. kard. Stanisław Dziwisz. Dom Generalny Bractwa św. Piotra reprezentował Asystent Przełożonego Generalnego i Generalny Ekonom – ks. Andrzej Komorowski FSSP.

 

Na zakończenie eucharystii do wiernych zwrócił się ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Wyraził on swoją wdzięczność dla duszpasterstwa i opiekujących się nim kapłanów oraz podziękował za piękno przygotowanej liturgii połączonej z oprawą chóralną. Odpowiedzialny za nią chór Octava ensemble wykonał „Missa pulcherrima” XVII-wiecznego kompozytora Bartłomieja Pękiela.

 – Ten ryt jest mi bardzo bliski. Odżywają wspomnienia z młodości i początków mego kapłaństwa. Z nieukrywanym wzruszeniem uczestniczę w tej Mszy św. sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego – powiedział ks. kardynał  Stanisław Dziwisz.

 

Pasterz Kościoła krakowskiego podkreślił „ nieustającą żywotność Tradycji, z którą nie może być zerwania”. Przypominając wprowadzone reformy liturgiczne przez Vaticanum Secundum zauważył że ich „zbyt szybkie i zbyt gwałtowne wprowadzenie wzbudziło spory opór, zwłaszcza w zachodniej Europie”.

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego przyciąga nie tylko osoby starsze, pamiętające ten ryt z młodości, ale także ludzi młodych, studentów, którzy w tej mszy znajdują drogę do spotkania z Bogiem – powiedział ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Mówiąc o funkcjonowaniu nadzwyczajnej i zwyczajnej formie rytu rzymskiego metropolita krakowski podkreślał, iż „są to dwojakie sposoby posługiwania się jednym i tym samym obrządkiem”.

 

 – Niech sprawowanie rytu nadzwyczajnego łączy krakowian i przynosi owoce. Duszpasterstwo nie jest gościem kościoła krakowskiego, ono stanowi jego część i odgrywa poważną role w jego ubogaceniu – podkreślił ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Liturgia musi prowadzić dalej i przemieniać nas. Pozorna sztywność rytuału nakierowuje na cnotę nadziei. Przypomina o tym, że Boże obietnice są zawsze dotrzymywane – powiedział w homilii ks. dr Wojciech P. Grygiel, przełożony krakowskiego domu Kapłańskiego Bractwa św. Piotra.  

 

Duchowny zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych wyraził wdzięczność pasterzom Kościoła krakowskiego, którzy „dali pewne światło i wsparcie oraz uwzględnili słuszne aspiracje uświęcania się tą drogą” dla Duszpasterstwa Wiernych Liturgii Rzymskiej w Krakowie, czego owocem jest jego nieustający rozwój. Przełożony krakowskiego domu Kapłańskiego Bractwa św. Piotra przypomniał początki duszpasterstwa i moment jego ustanowienia decyzją ks. kardynała Franciszka Macharskiego w 2002 r., gdy miejscem sprawowania nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego był kościół pw. św. Wojciecha. Obecnie liturgia ta sprawowana przez księży należących do Bractwa św. Piotra jest odprawiania w kościele pw. św. Krzyża w Krakowie oraz w bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu. Kościół pw. Świętego Krzyża jest jednym z najstarszych w Krakowie. Pamięta czasy Piastów, Andegawenów, Jagiellonów. Jest jedną z najczystszych stylowo gotyckich budowli w Krakowie.

 

W homilii ks. dr Wojciech P. Grygiel podsumowując swoją 8-letnią pracę w duszpasterstwie stwierdził, że „istnieje ono m.in. po to by prowokować do dyskusji, ale i szukać tego co wspólne w wierze”. Podkreślił, iż „eucharystia jest przedsionkiem nieba i stanowi namiastkę spotkania z Bogiem”.

 

Działania podejmowane przez duszpasterstwo, w tym sprawowanie mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, są podejmowane w jedności z Kościołem, papieżem Benedyktem XVI i biskupem krakowskim – zaakcentował w kazaniu ks. dr Wojciech P. Grygiel.

 

 

luk 

 

{galeria}

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie