25 lipca 2012

Nowe przepisy uderzą w branżę budowlaną

(fot.davidlat/sxc.hu)

Nowelizacja przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy przetargu, z powodu różnorakich błędów, z rynku zamówień publicznych na trzy lata. Zmiana ta już spotkała się z krytyką przedsiębiorców i ekspertów, którzy wskazują, że proponowane rozwiązanie jest złe i korupcjogenne, a ponadto może przyczynić się do bankructwa sporej liczby firm budowlanych.

 

Witold Jarzyński, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju uważa, że jest to rozwiązanie wadliwe również dlatego, że rozszerza zakres zastosowania przepisów, które już teraz są źle skonstruowane. Obecnie przepisy pozwalają na wykluczanie wykonawców niezależnie od rodzaju błędu, jaki przy przetargu popełnią, od okoliczności czy nawet rozstrzygnięć sądowych. Do wykluczenia wystarczy dziś przesłanka odstąpienia od umowy, jej wypowiedzenia bądź rozwiązania.

 

Ostatnia propozycja rządu zakłada, że wykluczony wykonawca nie będzie mógł brać udziału we wszystkich przetargach na zamówienia publiczne w całym kraju. Do tej pory wykluczenie jest skuteczne w ramach danego, konkretnego przetargu. Łatwo sobie wyobrazić, że może to doprowadzić do ruiny wiele przedsiębiorstw, również z sektora budowlanego, dla którego nastały ciężkie czasy. Wykluczenie z całego segmentu rynku, i to na trzy lata, dla wielu będzie oznaczało bankructwo.

 

Proponowane zmiany są również wybitnie korupcjogenne, ponieważ zagrożenie bankructwem lub znacznym pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa, a z drugiej strony możliwość „załatwienia” sprawy za łapówkę wielu skłoni do przekupywania urzędników, by uratowaćsię od trzyletniejkarencji.Wiadomo to nie od dziś – zbyt duża liczba przepisów jest pożywką dla lobbingu, korupcji i innych nieuczciwych rozwiązań.

 

Wspomniane przepisy Prawa zamówień publicznych znajdują się już jakiś czas na liście barier dla rozwoju gospodarki, którą corocznie przygotowuje PKPP Lewiatan. Planowana nowelizacja jest dodatkiem do ustawy, która implementuje przepisy unijnej tzw. dyrektywy obronnej 2009/81/WE, koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na terenie UE.

 

 

Tomasz Tokarski

 

Źródło: www.bankier.pl

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie