5 marca 2020

Nuncjusz apostolski upomina Niemców ws. Drogi Synodalnej

(Fot. Henryk Przondziono / Foto Gosc / FORUM )

Nuncjusz apostolski w Niemczech, abp Nikola Eterović, upomniał Konferencję Episkopatu tego kraju w sprawie prymatu ewangelizacji nad reformami strukturalnymi. To kolejna już próba nacisku Stolicy Apostolską na przebieg niemieckiej Drogi Synodalnej.

 

Nuncjusz apostolski w Niemczech abp Nikola Eterović wygłosił przemówienie na otwarciu marcowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Niemiec. Hierarcha odwołał się w nim do posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Querida Amazonia, by zwrócić uwagę na, jak się wyraził, „centralny temat, jakim jest aktualność i pilność ewangelizacji”.

 

W czerwcu 2019 roku papież Franciszek wysłał specjalny list do „pielgrzymującego Ludu Bożego w Niemczech”. Odniósł się w nim do Drogi Synodalnej, czyli procesu debaty nad reformami w Kościele za Odrą prowadzonego przez biskupów i świeckich. Papież nie zabronił Niemcom wprowadzania zmian, ale zaznaczył, że baczyć winni przede wszystkim na ewangelizację, dopiero na drugim miejscu stawiając problematykę struktur czy administracji. Wezwał też Niemców do zachowania troski o jedność z Kościołem powszechnym.

 

Abp Eterović zauważył, że w Querida Amazonia papież Franciszek aż dwukrotnie cytuje list do katolików w Niemczech. Czyni to w rozdziałach dotyczących inkulturacji, wskazując, że Kościół nie może ignorować swojej wielowiekowej Tradycji, choć zarazem nie powinien postrzegać je według papieża jako skostniałej i statycznej.

 

Ojciec Święty ewidentnie dostrzega tutaj paralelę między Amazonią a Niemcami, tak, że wydaje się właściwe podkreślenie znaczenia jego wizji Kościoła, którą można przedstawić następująco: nieodzowne przepowiadanie w Amazonii. Papież podkreśla tutaj podstawowe znaczenie ewangelizacji we współczesnym działaniu Kościoła. Gdy weźmie się pod uwagę, że ogólne reguły obowiązują cały Kościół, to zamiast Amazonii można byłoby wskazać Niemcy i w ten sposób podkreślić aktualność nauczania biskupa Rzymu także dla sytuacji pielgrzymującego Kościoła w Niemczech – powiedział arcybiskup.

 

Nuncjusz powiedział następnie, że zaangażowanie socjalne czy opcja na rzecz ubogich, choć ważne, są niewystarczające i na nich poprzestawać nie wolno. Konieczne jest ewangelizowanie, czyli niesienie ludziom Jezusa Chrystusa, zwłaszcza tym, którzy jeszcze Go nie znają lub nie znają Go wystarczająco. Hierarcha zauważył, że bez głoszenia Chrystusa struktury Kościelne przekształciłyby się w jakiegoś rodzaju organizację NGO. Do głoszenia Ewangelii wzywa ponadto sam Pan Jezus Chrystus (Mk 16, 15), o czym papież pisał w Querida Amazonia.

 

Wystąpienie abp. Eterovića poparł też arcybiskup Bambergu, Ludwig Schick. W przemówieniu na zebraniu plenarnym Episkopatu hierarcha ten stwierdził, że papież Franciszek oczekuje od Kościoła w Niemczech prowadzenia misji i większego zaangażowania w przepowiadanie Ewangelii. Abp Schick podkreślił, że nie ma tutaj żadnej możliwości wykonania uniku: chodzi o wyraźny i zobowiązujący nakaz Zbawiciela.

 

Nuncjusz Eterović już w 2019 roku wzywał Niemców do położenia większego nacisku na ewangelizację oraz do uważnej lektury papieskiego listu. Później interweniowała nawet Kuria Rzymska; kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów, okazał swoje niezadowolenie z faktu, że na Drodze Synodalnej biskupi debatują na równi ze świeckimi, co oznacza odrzucenie naturalnej hierarchii Kościoła. Kardynał wskazywał też, że niektóre tematy, jakimi zajmuje się Droga, nie leżą w kompetencjach narodowych Episkopatów, ale Rzymu.

 

W efekcie grupa konserwatywnych biskupów zaproponowała, by problematyce ewangelizacji poświęcić specjalne forum na Drodze Synodalnej. Powołano bowiem cztery fora: o celibacie, o roli kobiet, o moralności seksualnej, o podziale władzy. Ostatecznie większość członków Drogi odrzuciła jednak postulat forum o ewangelizacji. Jedyne zmiany, jakie udało się wymusić Rzymowi, to niewielka korekta statutu Drogi, która przechyla lekko siłę decyzyjną w całym procesie na korzyść biskupów kosztem świeckich.

 

Warto przy tym podkreślić, że choć na Drodze Synodalnej otwarcie rozmawia się o heretyckich poglądach na moralność seksualną czy o kapłaństwie kobiet, Stolica Apostolska jak dotąd publicznie nie zareagowała, co czyni dalszą dyskusję możliwą. Co więcej nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, bp Georg Bätzing, jest wielkim zwolennikiem Drogi w jej obecnej formie. Deklaruje pełną otwartość na modernistyczne koncepcje zmian, od akceptacji homoseksualizmu aż po zniesienie obowiązku celibatu.

 

Źródła: Kath.net, PCh24.pl

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie