17 kwietnia 2019
Autor

Redaktor PCH24.pl

Zwyciężymy! Zmartwychwstaniemy! Alleluja!

Drodzy Przyjaciele, Czytelnicy i Dobrodzieje portalu PCh24.pl!

 

Ile to już lat przychodzi nam obchodzić święta Zmartwychwstania Pańskiego w atmosferze wszechobecnego kryzysu, również kryzysu Kościoła!

 

Niech wyjątkowy czas pamiątki największego wydarzenia w dziejach – Zmartwychwstania Pana Jezusa – będzie dla nas nadzieją na wielki triumf Chrystusowej Owczarni, a więc Kościoła Świętego!

 

Ale niech te święta będą dla wszystkich Państwa również nadzieją na nasz indywidualny triumf. Na zwycięstwo tych z nas, którzy zechcą walczyć o triumf – o zwycięstwo nad śmiercią, które przyobiecał nam Pan! Nie ma bowiem końca! Przed nami nieśmiertelność, o którą musimy się wystarać! Nieustannie pamiętajmy jednak i sprawiajmy, by w naszych rodzinach pobrzmiewały słowa Pana, według których brama do Nieba jest ciasna! Dzisiejszy świat oferuje nam wszak drogę bezkrzyżową, drogę nieomal usłaną różami – tak przynajmniej chcieliby ją przedstawiać koryfeusze pełnej błędów współczesności. A przecież szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! (Mt 7, 13-14).

 

Nie łudźmy się zatem! Nie wszyscy osiągną zbawienie wieczne, ale Ci sprawiedliwi, którzy Bogu oddają należną mu cześć. Posłuchaj, mój ludu, gdyż będę przemawiał (…) Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem. (…) Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje, Tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie! (Ps 50 (49), 5-6. 7-8).

 

Bójmy się zatem Boga, który jest surowym sędzią, ale dla swych dzieci, nawet tych które błądzą, ale nawracają się i szczerze Go miłują, jest dobrym Ojcem. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. (Mt 13, 40-34).

 

Dziś o Świętą Wiarę – jedyną nadzieję na Życie Wieczne – musimy nieustannie walczyć. W życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, politycznym i narodowym. To nasza misja, za której dzielne wypełnienie czekać nas będzie królestwo!

 

Tymczasem tak wielu z nas, ochrzczonych – a więc dzieci Bożych dla których to królestwo przygotowano – odchodzi od wiary i swą niewiarę głosi w swych rodzinach i społecznościach. Chciałoby się zapytać za świętym Pawłem dlaczego twierdzą niektórzy spośród nas, że nie ma zmartwychwstania?

 

A przecież jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. 

 

I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

 

Te słowa skierowane są do nas!

Nie wolno nam nigdy o nich zapomnieć.

Nie wolno nam przestać o nich świadczyć.

Nie wolno nam stracić sił w obronie naszej Wiary i naszego Kościoła.

Nie wolno nam zapomnieć, że Zmartwychwstały Pan odpowie na nasze modlitwy.

 

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą (Mt 7, 7-8).

 

Przyjaciele, Czytelnicy i Dobrodzieje!

 

Wraz z całym zespołem portalu PCh24 życzę Państwu najserdeczniej, by w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Chrystus triumfował w Państwa sercach, w sercach Państwa domowników, sąsiadów, przyjaciół i nieprzyjaciół. By Zmartwychwstały nieustannie błogosławił Państwu we wszystkich dobrych zawodach, tak by każdy z nas mógł – kończąc swój bieg – ze spokojem przyznać, że ustrzegł Wiarę…

 

Krystian Kratiuk

Redaktor Naczelny PCh24.pl

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie