14 maja 2021

Ordo Iuris: symbole Strajku Kobiet w urzędzie podważają zasadę bezstronności administracji publicznej

(Fot. Darek Golik/ Forum)

Wątpliwości oraz oburzenie części mieszkańców dzielnicy Ursynów wywołała symbolika tzw. Strajku Kobiet wywieszona w przestrzeni Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przez niektórych jego pracowników. Na zdjęciach przesyłanych do Instytutu Ordo Iuris przez zaniepokojonych mieszkańców można było zobaczyć profil kobiety z umieszczonymi na nim symbolem błyskawicy i napisem „Strajk Kobiet”. Symbolika ta była powszechnie wykorzystywana w trakcie protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. Instytut interweniował w tej sprawie w Radzie Dzielnicy.

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

Pracownicy samorządowi wykonują swoje zadania na podstawie i w granicach prawa. Ich obowiązki wynikają między innymi z ustawy o pracownikach samorządowych wskazującej, że powinni wywiązywać się z nich zawodowo, rzetelnie, bezstronnie, sumiennie i sprawnie. W swoich działaniach powinni być, niczym żona Cezara, poza wszelkimi podejrzeniami, co do ich obiektywizmu
i praworządności
– podkreśla Piotr Mikusek, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

W dobie cyfryzacji usług publicznych coraz częściej sprawy urzędowe mogą zostać załatwione bez konieczności wychodzenia z domu. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Z tego powodu obywatele udający się do urzędów, niezależnie od celu wizyty, powinni znaleźć się w tak ukształtowanej przestrzeni, aby nie mieli wątpliwości, co do bezstronności urzędników oraz aby zwiększało się ich zaufanie do państwa. Zaufanie to może zostać naruszone nie tylko przez merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, ale również poprzez organizację miejsca pracy przez urzędnika.

Instytut przygotował petycję w tej sprawie dla mieszkańców oraz, po negatywnym jej rozpatrzeniu, skargę do Rady Dzielnicy na Zarząd Dzielnicy, który na podstawie § 52 Statutu Dzielnicy wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Urzędu Dzielnicy. Postulowanym rozwiązaniem było usunięcie wywieszek
z opisywaną symboliką, tak aby nie dochodziło do sytuacji, w której w miejscach reprezentujących władzę publiczną znajdowała się symbolika godząca w obowiązujący w Polsce system prawny.

Trudno od obywateli wymagać zachowań zgodnych z prawem, jeżeli sami urzędnicy w przestrzeni publicznej i w miejscu pracy manifestują poparcie dla inicjatywy społecznej podważającej ostateczne wyroki polskiego sądu konstytucyjnego oraz postulującej liczne rozwiązania wprost niezgodne z Konstytucją RP. Z tego też względu należy jednoznacznie negatywnie ocenić obecność takich wywieszek na terenie Urzędu Dzielnicy Ursynów, nie tylko pod kątem aksjologicznym, ale również z powodu niemożliwości pogodzenia ich wywieszania z normami zawartymi
w ustawie o pracownikach samorządowych
– podsumowuje Piotr Mikusek.

 

Źródło: Ordo Iuris

TK

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(14)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy