28 grudnia 2017

Papież w przemówieniu do członków Kurii Rzymskiej przypomniał o wierności Urzędowi Piotrowemu

(Papież Franciszek, zdjęcie ilustracyjne. By Christoph Wagener (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons)

W przemówieniu skierowanym do członków Kurii Rzymskiej papież Franciszek zachęcał pracowników watykańskich dykasterii do wykonywania pracy i służby Kościołowi w wierności autorytetowi Urzędu Piotrowego.

 

Kuria jest (…) związana wewnętrznie i od samego początku, z pierwotnym urzędem Biskupa Rzymu w Kościele, to znaczy z „uświęconą” wolą Chrystusa Pana dla dobra całego Kościoła – mówił Franciszek 21 grudnia. – Kościół ze swej natury jest zaprojektowany ad extra tylko w takim stopniu, w jakim pozostaje związany z posługą Piotrową, służbą słowu Bożemu i głoszeniu Ewangelii – dodał.

 

Jednakże gdy ta „komunia z Piotrem” nie ma miejsca, wówczas pojawiają się „intrygi i kliki, które bez względu na intencje, są jak rak prowadzący do egocentryzmu”, toczącego Kościół i dotykającego różne jego instytucje, a zwłaszcza osoby w nim pracujące – podkreślił Franciszek. „Nowotwór” ten powoduje, że ludzie służący Kościołowi „tracą radość z Ewangelii, radość dzielenia się Chrystusem i życia w ścisłej relacji z Nim; tracą wspaniałomyślność ducha poświęcenia”.

 

Ojciec Święty mówił o potrzebie reformy Kurii Rzymskiej, która będzie jednak trwała bardzo długo. Wymaga ona ogromnej cierpliwości i wrażliwości, ponieważ Kuria jest starą, czcigodną instytucją złożoną z ludzi różnych kultur, języków i o różnej mentalności.

 

Papież napiętnował tych, którzy „zdradzają pokładane w nich zaufanie”, wykorzystując Kościół jako „źródło czerpania zysków”. Ojciec Święty odniósł się także do tych, którzy są starannie wybierani, aby służyć Kościołowi przez odnowie Kurii, ale nie rozumieją swojej odpowiedzialności i pozwalają się „zepsuć ambicjom lub próżności”. – Następnie, gdy są po cichu odsunięci na boczny tor niesłusznie ogłaszają się męczennikami systemu, niedoinformowanego papieża, starej gwardii (…), zamiast wyznawać mea culpa – stwierdził.

 

W przemówieniu skierowanym do kardynałów i biskupów papież wielokrotnie podkreślał  cytując także alokucję Benedykta XVI z 2012 roku – potrzebę zachowania przez kurialistów wierności Urzędowi Piotrowemu. Wskazał, że ze względu na ogrom energii, czasu i codziennej posługi w służbie Następcy Piotra, pracownicy Kurii „ponoszą poważną odpowiedzialność i posiadają szczególny dar, który powinien ostatecznie doprowadzić ich do bliskiego związku z papieżem”.

 

Franciszek tłumaczył, że ci, którzy pracują w Kurii, w jakimkolwiek charakterze, powinni dążyć do wykształcenia „postawy diakonalnej”. Powinni „kultywować silne pragnienie naśladowania Chrystusa w jego służbie, jak to wyrażało papieskie motto nieodżałowanego świętego Grzegorza Wielkiego: Servus servorum Dei, czyli Sługa Sług Bożych”.

 

Papież przywołał kanon 360, który stwierdza, że przy pomocy Kurii Rzymskiej załatwia sprawy Kościoła i w jego imieniu oraz z jego autorytetem wykonuje zadania dla dobra i służby Kościołowi. Ta posługa „diakonalna” i jedność Kurii z papieżem wiążą się z „komunią, harmonią i pokojem w Kościele” – mówił Franciszek.

 

W alokucji – poza akcentowaniem potrzeby zachowania wierności – papież zwrócił uwagę na kilka obszarów działalności kardynałów i biskupów, które uważa za szczególnie ważne. Wskazał na: dialog międzyreligijny i ekumeniczny, relację Kurii z Kościołami partykularnymi i kościołami wschodnimi oraz dyplomację watykańską.

 

Odnosząc się do relacji Kurii z poszczególnymi diecezjami i eparchiami, powiedział, że musi ona opierać się na „współpracy i zaufaniu, a nigdy na wyższości czy konflikcie”.

 

O dyplomatycznych wysiłkach Watykanu mówił, że misją Stolicy Apostolskiej jest zawsze służba ludzkości, z dala od dążenia do osiągnięcia materialnego lub światowego interesu.

 

Wyjaśnił także rolę nowo utworzonej trzeciej sekcji Sekretariatu Stanu, zwanej „Sekcją Sztabu Dyplomatycznego”, która została ustanowiona w celu udzielenia dodatkowego wsparcia duchowego mężczyznom i kobietom pracującym w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej.

 

Franciszek odniósł się także do zbliżającego się Synodu Młodych, wskazując na potrzebę uznawania problemów młodych ludzi za kluczowe dla całego Kościoła. Apelował do kardynałów i biskupów, by zwrócili szczególną uwagę na związki międzypokoleniowe, pracę duszpasterską z rodziną, życie towarzyskie młodych itd. – Słuchając ich aspiracji, Kościół może ujrzeć świat, który jest przed nami i ścieżki, do podążania którymi Kościół jest powołany – mówił papież.

 

 

Źródło: bignewsnetwork.com

AS

 

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie