12 marca 2020

Stan zagrożenia epidemicznego. Zdalna Msza, zdalna praca, nauka i posłuszeństwo

(Krzysztof Zatycki/ Forum)

Wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego było kwestią czasu. Zamknięcie szkół i uczelni stanowiło wyraźny sygnał, że czas ten zbliża się dużymi krokami. Decyzja rządu ma swoje konsekwencje – to nieograniczone posłuszeństwo obywateli, izolacja m.in. poprzez odesłanie uczniów do domów, masową pracę zdalną i… zniechęcenie wiernych do udziału w Mszach św. i nabożeństwach.

 

Minister zdrowia Łuksz Szumowski zapowiedział wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Takie działanie, w obliczu koronawirusa, umożliwia specustawa „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…”.

 

Czego możemy się spodziewać?

Pierwsze z rozwiązań jest już przećwiczone. To odsyłanie osób zdrowych, które miały styczność z osobami zakażonymi na kwarantannę (do 21 dni). Rozwiązanie może być stosowane do jednego obywatela wielokrotnie.

 

Zagrożone obszary mogą być podzielone na strefy. Strefa zero – to obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlega on szczególnym ograniczeniom i kontroli. Strefa buforowa – to obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi. Strefa zagrożenia – to obszar, na którym możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii. Zagrożony obszar – zwykle może być to obszar jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego, ale podział może przebiegać tu dość dowolnie. Miejsce kwarantanny – to miejsce czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie.

 

W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy oraz wskazać rodzaj stosowanych rozwiązań.

 

Możliwości jest tu kilka. To m.in. czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców. Możliwa jest czasowa reglamentacja zaopatrzenia (w określonego rodzaju artykuły). To wprowadzenie obowiązku poddania się badaniom lekarskim oraz stosowania innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.

 

Oczywistym rozwiązaniem jest skierowanie na kwarantannę wraz zakazem jej opuszczania. Rząd może czasowo ograniczyć korzystanie z lokali lub terenów i (wraz z obowiązkiem ich zabezpieczenia). Możemy zostać zmuszeni do ewakuacji z określonych miejsc, terenów, obiektów. Osoby chore i podejrzane o zachorowanie mogą zostać zmuszone do pozostanie w strefie zero.

 

Mobilizacja w wojsku?

Wszystko to wymaga dyscypliny. W przypadku, gdy będzie to konieczne Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody (do działań na zagrożonym terenie) pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z tym związanych. Oddziały te pozostają wówczas pod dowództwem przełożonych służbowych i wykonują zadania określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewodę.

 

Minister Zdrowia ogłosił też zmianę trybu wykonywania testów na koronawirusa. Testowane będą wszyscy, którzy kierowani są do kwarantanny. Zaś każdy pacjent, który wymaga testu, będzie poddany kwarantannie.

 

Minister Szumowski zaapelował, by pozostać w domach i nie wychodzić do supermarketów i sklepów. Jak mówił, nie ma powodu do wykupywania produktów na zapas. Szczególnie, że w kolejce i w tłumie występuje zwiększone ryzyko zarażenia siebie i innych. „Pozostańmy w izolacji. To jest jedyna forma w jakie społeczeństwo może się chronić” – mówił. Wydaje się, że w tym samym duchu wypowiedzieli się także polscy biskupi pisząc o możliwej dyspensie od udziału w niedzielnej Mszy św.  

Resort zdrowia zarekomendował też zmianę działania aptek. Potencjalni klienci maja być obsługiwani przez okienka, tak, aby nie wchodzili do aptek. Powstanie też (już od poniedziałku) 19 jednoimiennych szpitali zakaźnych, które mają być gotowe na przyjęcie pacjentów z koronawirusem.

 

MA

 

 

Polecamy także nasz e-tygodnik.

Aby go pobrać wystarczy kliknąć TUTAJ.

 

  

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie