16 maja 2019

Szatańska rewolucja przeciwko Kościołowi i cywilizacji chrześcijańskiej trwa [VIDEO]

(Fot. PCh24.pl)

Żyjemy w „epoce antychrześcijańskiej”, ale mamy obowiązek mieć nadzieję i pracować na rzecz odrodzenia Kościoła pośród „globalizacji chaosu”, realizowanej przez tych, którzy dążą do wzniesienia diabolicznego Państwa Człowieka, przeciwstawionego Państwu Boga – powiedział podczas Rzymskiego Forum Życia prof. Roberto de Mattei.

 

Zorganizowane już po raz szósty Rzymskie Forum Życia rozpoczęło słowo wstępne ojca dr. Wojciecha Giertycha z Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza, uczelni, gdzie odbywa się to wyjątkowe spotkanie. Podczas pierwszego dnia głos zabrali m. in. kardynał Willem Eijk z Holandii, prof. Roberto de Mattei, bp Atanazy Schneider oraz John Henry Westen z Life Site News. O dramatycznym położeniu chińskich katolików mówił Steven Mosher z Population Resarch Institute USA. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać również poruszającego wystąpienia Anthony’ego Murphy, reprezentującego irlandzki Catholic Voice.

 

Holenderski hierarcha rozpoczął swe wystąpienie od ostrzeżenia o zagrożeniu, jakie „teoria gender” stanowi nie tylko dla tradycyjnej rodziny, ale także dla samej wiary. Kardynał Eijk jest arcybiskupem Utrechtu. Wyniesiony do stanowiska kardynała w roku 2012 przez papieża Benedykta, w ostatnich latach okazał się być jednym z najbardziej zadeklarowanych obrońców ortodoksyjnego nauczania Kościoła, zwłaszcza dotyczącego nierozerwalności małżeństwa. Duchowny przypomniał, że „wizja człowieka” przedstawiona przez teorię gender – którą zdefiniował jako ideę, że ktoś może wybrać swoją płeć – jest „radykalnie” przeciwna wizji osoby ludzkiej wyznawanej przez chrześcijaństwo.

 

Wskazując na źródła ideologii gender, a szukać ich należy zdaniem holenderskiego pasterza w ruchu feministycznym lat 60-tych i 70-tych, powiedział: „zradykalizowany feminizm jest przekonany, że rola kobiety zamężnej jako środka prokreacji i wychowania potomstwa jest jedynie rolą społeczną, dotychczas narzucaną jej przez społeczeństwo”. – Ruch ten przekonany jest także, że może ona – a nawet musi – być od tego wyzwolona poprzez antykoncepcję i sztuczną reprodukcję– powiedział.

 

To „wyzwolenie” utorowało drogę do całkowitego oderwania płci (gender) od płci (sex) biologicznej, a nawet przyczyniło się do zalegalizowania aborcji – mówił. Duchowny zauważył, że gremia międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, wykorzystują pieniądze do grożenia różnym państwom, aby wspierały one teorię gender i wpajały ją dzieciom.

 

 

Usunięcie albo zmiana znaczeń takich pojęć jak ojciec, matka, ojcostwo i macierzyństwo

utrudnia głoszenie wiary w Boga w trzech Osobach – Boga Ojca, Chrystusa jako Syna Boga Ojca, który stał się człowiekiem, i Maryi jako oblubienicy Ducha Świętego. Bóg jest określany jako Ojciec i Oblubieniec swojego ludu Izraela. Podważenie znaczenia męża i żony jest podważaniem możliwości głoszenia tej prawdy – powiedział kard. Eijk. Jego zdaniem demaskowanie błędów teorii gender „jest sprawą niecierpiącą zwłoki, gdyż w wyniku tej teorii zagrożona jest nie tylko moralność seksualna, ale także głoszenie wiary chrześcijańskiej samej w sobie”.

 

Żyjemy w „epoce antychrześcijańskiej”, ale mamy obowiązek mieć nadzieję i pracować na rzecz odrodzenia Kościoła pośród „globalizacji chaosu” realizowanej przez tych, którzy dążą do wzniesienia diabolicznego Państwa Człowieka przeciwstawionego Państwu Boga– powiedział podczas Rzymskiego Forum Życia prof. Roberto de Mattei. Jego wykład „Dwa państwa w historii: Mysterium Iniquitias: Od porządku świata do globalnego chaosu” wywołał wielkie poruszenie pośród licznie zgromadzonej w auli Angelicum publiczności.

 

Prof. de Mattei przypominał, że Ciało Mistyczne Chrystusa, które – jak powiedział – opiera się na miłości Boga – i „mistyczne ciało diabła” skupiające się na „miłości siebie” nieustępliwie walczą ze sobą, odkąd aniołowie wycofali się z obecności Bożej, gdy oddzielił On światło od ciemności. Bitwę tę można zauważyć w różnorodnych „rewolucjach”, których świat był świadkiem w ostatnich stuleciach, jak również w „ogólnoświatowym chaosie” w nowym porządku świata.

 

Prelegent wyjaśnił, że mysterium iniquitatis, czyli „tajemnica zła”, to nie „grzech Adama i Ewy”, ale grzech Lucyfera. „Główną działalnością” diabła jest „pokusa” – zauważył de Mattei. Podkreślił, że dąży on do „pokonania zarówno widzialnych, jak i niewidzialnych przywódców Ciała Mistycznego Chrystusa”, włączając w to duchowieństwo i w szczególności duchowieństwo.

 

 

Profesor de Mattei podkreślił znaczenie dzieła XX-wiecznego katolickiego myśliciela i działacza Plinio Corrêa de Oliveiry, który pokazał, w jaki sposób bitwa pomiędzy Państwem Boga a Państwem Człowieka tkwiła w „centrum rewolucji protestanckiej, rewolucji francuskiej i rewolucji komunistycznej”.

 

Osobista solidarność istnieje także pomiędzy dziećmi ciemności– powiedział historyk. – To, co je łączy, to nienawiść. Nienawidzą i nie znoszą siebie nawzajem, a jednak jednoczą się w walce przeciwko Dobru”. Rewolucja – dodał – „jest zasadniczo satanistyczna, ponieważ dąży ona do zniweczenia dzieła stworzenia i Odkupienia [po to], aby zbudować społeczne królestwo diabła, piekło na ziemi, które zwiastuje jego królestwo wieczne– mówił.

 

Na zakończenie prof. de Mattei zauważył, że choć „istotą rewolucji jest zorganizowany marsz ku nicości”, to „nie może ona osiągnąć swojego celu, a mianowicie: radykalnego i ostatecznego zniszczenia Kościoła i cywilizacji chrześcijańskiej”, ponieważ „bramy nieba także będą otwarte szeroko, a z nich wypłyną potoki łaski, która oczyści powietrze i zbudzi śpiących, dając im siłę do walki”.

 

Nawiązując do tematu konferencji „Państwo człowieka vs. Państwo Boże”, bp Schneider przypomniał, że „pierwszą próbą ustanowienia wspólnoty bez Boga i przeciwko Bogu stanowi szatan wraz z upadłymi aniołami”. – Najbardziej charakterystyczną cechą bezbożnego państwa jest zastąpienie autorytetu Boga, autorytetem stworzenia (szatana lub człowieka) oraz zastąpienie woli Bożej wolą stworzenia (szatana lub człowieka) – przyznał.

 

Współczesny świat, odrzucający królestwo Chrystusa, jedynego Zbawiciela ludzkości, nie jest w stanie posiąść świeżego powiewu duchowego. Nie było potrzeby otwierania okien– mówił hierarcha.

 

Jak podkreślił w video wystąpieniu „państwo człowieka zawiera w sobie impuls globalnego totalitaryzmu, który będzie wymagał całkowitego podporządkowania się. Zawsze będzie wrogi prawdziwemu władcy tego świata Jezusowi Chrystusowi.

 

„Prawdziwa wolność” – zdaniem księdza biskupa – „prawdziwe człowieczeństwo, prawdziwy postęp społeczny jednostki i społeczeństwa jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy wola Boga Stwórcy zawarta w Jego przykazaniach i wola Boża w Jego Objawieniu w Chrystusie są przyjęte i przestrzegane, oraz uznane jest społeczne królowanie Chrystusa”.

 

W piątek podczas Rzymskiego Forum Życia głos zabiorą m. in. kard. Burke, kard. Brandmüller oraz ojciec Kevin O’Reilly OP.

 

Video z wykładów już wkrótce na PCh24TV.

 

 

Łukasz Karpiel, Rzym­

 

 

 

 

 

Fot. PCh24.pl

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie