Kolejne narodziny dziecka kobiety sztucznie podtrzymywanej przy życiu