Brak wpływu religijnego utrzymuje w narodach ciągłą rewolucję