Ograniczająca wolność obywateli ustawa o zgromadzeniach zaskarżona