XVII-wieczny dzwon przeleżał w stodole ćwierć wieku