30 kwietnia 2013

Emerytowany arcybiskup San Francisco ks. John R. Quinn, określany jako pionier progresistowskiej reformy papiestwa, właśnie wydał kolejną książkę, w której propaguje idee wzmocnienia synodu biskupów kosztem biskupów Rzymu. Jego zdaniem, takie rozwiązanie przyczyni się do umocnienia jedności w Kościele.

 

Ks. John Quinn przez 18 lat pełnił funkcję arcybiskupa San Francisco, wcześniej był arcybiskupem Oklahomy. Wyświęcony został przez papieża Pawła VI w wieku 38 lat, zrezygnował ze stanowiska w 1995 r. w atmosferze skandalu. Od tego czasu zaangażował się w prowadzenie badań i wykładów na kilku uniwersytetach.

 

Hierarcha w latach 1977-1980 był przewodniczącym Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych. 29 czerwca 1996 r. wygłosił w Oxfordzie wykład na temat sprawowania władzy papieskiej, po którym nastąpiła ożywiona dyskusja między progresistami a konserwatystami. Później rozwinął swoje idee w książce zatytułowanej „Reforma papiestwa: kosztowne wezwanie do chrześcijańskiej jedności”, praca została wydana w 1999 r i ukazała się w kilku językach, w tym w chińskim.

W zeszłym tygodniu hierarcha opublikował nową książkę zatytułowaną „Ever Ancient, Ever New: Structures of Communion in the Church”, poświęconą strukturom w Kościele. Sugeruje w niej, że zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II o kolegialności, synod biskupów powinien mieć większe uprawnienia, zwłaszcza decyzyjne. Postuluje wprowadzenia reform w Kościele, które ograniczą „nadmierną centralizację władzy i wzmocnią jedność”.

 

Hierarcha udzielił wywiadu portalowi „Vatican Insider”. Na pytanie o to, co skłoniło go do napisania takiej książki powiedział, że jego zainteresowania wynikają z encykliki Jana Pawła II „Utu num sint”, w której Ojciec św. odnosił się do organizacja Kościoła z pierwszego tysiąclecia. – Była ona punktem wyjścia do dyskusji na temat nowego sposobu sprawowania prymatu w Kościele  – mówił duchowny. Dodał, że zdecydował się przedstawić własną wizję, ponieważ „Papież zaprosił biskupów do dialogu”.

 

Wydał to zaproszenie  w swojej przełomowej encyklice „Ut unum sint” o posłudze biskupa Rzymu z 1995 r. Tak więc, w rzeczywistości to nie ja, ale sam Papież poruszył temat zmiany prymatu władzy – kontynuował. Duchowny stwierdził także, że swoje opracowanie osobiście przekazał Janowi Pawłowi II na prywatnej audiencji. Tego samego dnia kopię książki otrzymał kardynał Ratzinger.

 

Watykaniści zauważają, że amerykański hierarcha nie prezentuje nowych myśli dot. reformy papiestwa. Tego typu postulaty można odnaleźć dziś u innych postępowych hierarchów. Jest jednak jednym z bardziej rozpoznawanych propagatorów redefinicji papieskiego prymatu.

 

 

Źródło: VaticanInsider, AS.

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie