8 września 2021

Diecezja płocka: celebracja Mszy Wszech Czasów możliwa tylko w dwóch kościołach. Bp Libera wydał instrukcję

(Msza Święta, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Flickr)

Ordynariusz diecezji płockiej, bp Piotr Libera, ogłosił nowe zasady uczestniczenia w tradycyjnej Mszy Świętej, działając, jak głosi dekret, „w trosce o piękno i właściwe sprawowanie liturgii według dawnej formy w diecezji płockiej, po zweryfikowaniu prawdziwej sytuacji grup celebrujących według Missale Romanum z 1962 r., w duchu wierności nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, a zwłaszcza Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży, jak również w zgodzie z dyspozycjami, wyrażonymi w Liście apostolskim w formie motu proprio Traditionis custodes (TC) papieża Franciszka, po konsultacji w ramach Konferencji Episkopatu Polski oraz po zasięgnięciu opinii kapłanów i świeckich, na podstawie kan. 375 §1 oraz kan. 392 Kodeksu prawa kanonicznego, jako moderator, promotor i stróż życia liturgicznego w diecezji (por. Sacrosanctum Concilium, 111)”.

Msze Święte w klasycznym rycie rzymskim będą sprawowane w kaplicy ku czci św. Anny w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Płocku i w sanktuarium św. Rocha w Sadykierzu. Opiekę nad wiernymi uczęszczającymi na „starą Mszę” będzie sprawował specjalny prezbiter wyznaczony przez biskupa. Natomiast wszyscy kapłani, którzy dotychczas ją sprawowali mają do 1 października zwrócić się z pisemną prośbą o zgodę na kontynuowanie tej praktyki.

W dokumencie diecezji płockiej brzmi echo przekonania papieża Franciszka, wyrażonego w motu proprio Traditionis custodes, że osoby przywiązane do tradycyjnej liturgii powinny wyrazić swoją akceptację dla Soboru Watykańskiego II i rytu Mszy wprowadzonego przez papieża Pawła VI. Bp Libera zdecydował się wdrożyć to kryterium „prawomyślności” nie tylko w warstwie ideowej, którą wyraża preambuła dekretu, ale także w samej instrukcji dla kapłanów i wiernych. Dowiadujemy się z niej, że „wierni, uczestniczący we Mszach św. według Missale Romanum z 1962 r. powinni nawiązywać i ugruntowywać komunię z własnymi wspólnotami parafialnymi”, m. in. poprzez udział w nowej Mszy.

Wesprzyj nas już teraz!

Hierarcha przywołał również słowa papieża Franciszka, iż „zezwolenie” na uczestnictwo we Mszy Świętej Wszech Czasów jest wyrazem troski o „tych, którzy się zakorzenili w uprzedniej formie celebracji i potrzebują czasu na powrót do Rytu Rzymskiego promulgowanego przez świętych Pawła VI i Jana Pawła II”. Z dekretu nie wynika jednak, czy biskup zamierza wyciągać dalej idące konsekwencje w związku z papieską intencją stopniowego odrywania wiernych od tradycyjnej liturgii.

 

Źródło: diecezjaplocka.pl

FO

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(63)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy

Udostępnij przez