7 maja 2021

Gender mainstreaming na watykańskiej konferencji. „Niebinarny” jako opcja wyboru płci

(Fot. Pixabay)

Każdy biorący udział w watykańskiej konferencji poświęconej wzajemnemu oddziaływaniu umysłu, ciała i duszy w zakresie opieki zdrowotnej może wypełnić krótką ankietę. W pytaniu dotyczącym płci, oprócz tradycyjnego podziału na mężczyznę i kobietę, dostępna jest opcja „non-binary” (niebinarny). Wydarzeniu patronuje Papieska Rada ds. Kultury oraz Fundacja Cura.

W dniach 6-8 maja, Watykan współorganizuje piątą już międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniu współdziałania umysłu, ciała i duszy. W tym roku wydarzenie odbywa się w formie online, a tegoroczna edycja ma pokazać, jak innowacje i nowatorskie systemy mogą poprawić ludzkie zdrowie. We wspólnej inicjatywie Stolicy Apostolskiej i Fundacji „Cura” biorą udział lekarze, naukowcy, etycy, przywódcy religijni, obrońcy praw pacjentów, politycy, filantropi i komentatorzy.

Konferencja od początku wzbudza wiele kontrowersji związanych z poglądami niektórych zaproszonych gości, często totalnie sprzecznymi z pryncypiami etyki katolickiej. Wśród prelegentów znajduje się m.in. guru New Age Deepak Chopra, współpracująca z przemysłem aborcyjnym córka byłego prezydenta USA Chelsea Clinton czy zwolenniczka kontroli populacji, Jane Godall.

Jak się okazuje, wątpliwości wzbudza także firmowanie przez Stolicę Apostolską rozwiązań wpisujących się w nurt gender mainstreamingu. Chcąc wypełnić dostępny na stronie anonimowy formularz, ankietowany może zidentyfikować się jako „non-binary” (ang. osoba niebinarna) – czyli w genderowej nomenklaturze „zbiorcze określenie spektrum tożsamości płciowych (gender identity), które nie są wyłącznie męskie lub kobiece, i wychodzą w ten sposób poza tę polaryzację i binarność”.

for. vaticanconference2021.org / screenshot

Dziwi umieszczenie w ankiecie terminu rodem z genderowego słownika, podczas gdy poniżej dostępna jest opcja „inne”, którą mogą wykorzystać osoby z medycznymi i biologicznymi przypadkami zaburzeń tożsamości płciowej np. dotknięte hermafrodytyzmem. 

Tymczasem Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej w dokumencie „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji” z 2019 r. wyraziła swój jednoznaczny sprzeciw wobec projektów edukacyjnych i wytycznych legislacyjnych „promujących tożsamość osobistą i związki emocjonalne w całkowitym oderwaniu od różnic biologicznych między mężczyzną a kobietą”.

W dokumencie znalazło się również wiele odniesień do nauczania Soboru Watykańskiego II, Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także słów papieża Franciszka dotyczących tego, w jaki sposób teoria gender zaprzecza naturze mężczyzny „eliminując tym samym antropologiczne podstawy rodziny”. Ta ideologia, zdaniem Ojca Świętego Franciszka, „prowadzi do programów edukacyjnych i aktów prawnych, które promują osobistą tożsamość i emocjonalną intymność radykalnie oddzieloną od biologicznej różnicy między mężczyzną i kobietą”.

Tym bardziej zdumiewa firmowanie sprzecznych z nauką Magisterium i potępionych podczas obecnego pontyfikatu rozwiązań.

Źródło: vaticanconference2021.org / diecezja.pl

PR

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(19)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie
Więcej komentarzy