29 kwietnia 2016

MaterCare Polska w pełni popiera projekt Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji”

(Fot. Robert Przybysz/FORUM )

Fundacja MaterCare Polska wyraziła poparcie dla Projektu Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji” oraz przyłączyła się do kampanii informacyjnej jako partner Inicjatywy. MaterCare Polska zrzesza katolickich ginekologów położników oraz innych pracowników służby zdrowia, wspierając ich w działaniach służących obronie godności człowieka i ludzkiej prokreacji. Wspiera także prawo do wolności sumienia lekarzy, w chwilach gdy są poddawani presji eliminowania niechcianych czy niepełnosprawnych dzieci.

Projekt ustawy o ochronie życia jest bardzo ważny. W procederze aborcji pozbawiany życia jest ktoś niewinny i niepowtarzalny. Matkę dziecka z kolei narażamy na powikłania zdrowotne, zarówno somatyczne jak też psychiczne. Personel medyczny staje przed dylematem skazania na śmierć człowieka przed jego urodzeniem. (…) Gloryfikowana przez wiele środowisk ustawa (tzw. kompromis aborcyjny), jest szkodliwa i demoralizującą. Należy ją czym prędzej zmienić.” – powiedziała Nikoleta Broda, położna i członek zarządu MaterCare Polska.

Swoje zdanie na temat projektu Inicjatywy wyraził także prof. Bogdan Chazan, Przewodniczący Rady Fundacji MaterCare Polska, który wskazuje, że projekt Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji” jest wynikiem prac wielodyscyplinarnego zespołu. Zdaniem byłego Dyrektora Szpitala Świętej Rodziny, obecna sytuacja prawna dotycząca aborcji przekreśla godność dzieci, którym grozi śmierć przed urodzeniem, pogarsza stan zdrowia matek oraz zwiększa stopień zapaści demograficznej. Zagraża także sumieniu lekarzy poprzez pogorszenie ich morale i ogólnej jakości sprawowanej przez nich opieki medycznej.

Zarówno Nikoleta Broda jak i prof. Bogdan Chazan odnieśli się również do dyskutowanego postulatu odejścia od automatycznej bezkarności kobiet umyślnie i dobrowolnie pozbawiających życia swoje dzieci przed ich narodzeniem. Zdaniem prof. Chazana zabicie człowieka przed urodzeniem jest przestępstwem, podobnym do zabicia człowieka już narodzonego. „Zwolnienie z kary matki bez względu na okoliczności zdarzenia spowoduje, że osoby oskarżone o współudział w zabiciu dziecka, będą przy akceptacji matki przerzucać na nią swoją winę, tak by uniknąć kary.” – podsumował prof. Bogdan Chazan.

Warto przypomnieć, że ryzyko odpowiedzialności karnej połączone z powierzeniem wymiarowi sprawiedliwości możliwości niekarania kobiety, która dobrowolnie ale nielegalnie pozbawiła życia swoje nienarodzone dziecko, obowiązuje w wielu krajach Europy Zachodniej i absolutnej większości państw świata, w tym m.in. w Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, Szwajcarii, w Japonii, Tajlandii, Chile, a także w Watykanie.

Ze zdaniem prof. Chazana zgadza się także Nikoleta Broda, która powiedziała, że „jeśli mamy do czynienia z przestępstwem, należy wówczas wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osoby, która się tego dopuściła. W zależności od okoliczności, sąd powinien mieć możliwość odstąpienia od ukarania. Weźmy pod uwagę, że prawa człowieka, to nie tylko prawa kobiet, ale również prawa dziecka, które już poczęte ma prawo do narodzin i troskliwej opieki.” – zakończyła.

 

POz

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie