17 czerwca 2019

Nawrócenie ekologiczne, integralność i rozeznanie. Dokument roboczy Synodu Amazońskiego

(Fot. pixabay.com)

Zmierzamy do nawrócenia duszpasterskiego i ekologicznego w rozumieniu papieża Franciszka – mówił kard. Lorenzo Baldisseri podczas watykańskiej prezentacji Instrumentum laboris (dokumentu roboczego) Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Regionu Panamazońskiego. W dokumencie nie pada wprost propozycja wyświęcania żonatych mężczyzn (viri probati), jednak wyraźnie zaznaczona jest konieczność rozwiązania sytuacji niedostatecznej ilości kapłanów na tych terenach, poprzez intensywny proces „słuchania” i „rozeznania”.

 

Dokument, stanowiący punkt odniesienia dla dyskusji synodalnych, powstał w języku hiszpańskim. Składa się z trzech części, z których pierwsza mówi o rzeczywistości Amazonii, druga o ekologii integralnej, a trzecia o wyzwaniach dla Kościoła w tym regionie.

 

Część pierwsza przedstawia tematykę pozwalającą zrozumieć amazońską rzeczywistość. Mowa jest najpierw o życiu, którego Amazonia jest źródłem „w obfitości”, często jednak jest ono zagrożone i wymaga obrony przeciwko różnym formom wyzysku. Kolejny temat poruszony w pierwszej części dokumentu to terytorium, na którym współistnieją „nadzwyczajne piękno” i siły, które zagrażają jego zniszczeniem, choć nie brakuje też powodów do nadziei. Temat trzeci, stanowi zagadnienie czasu rozumianego jako „czas łaski, inkulturacji i międzykulturowości”. Czwarty temat wreszcie dotyczy dialogu z ludami Amazonii, rozumianego w sensie misyjnym. Chodzi o dojście do nawrócenia duszpasterskiego w rozumieniu adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium”.

 

Część druga dotyczy ekologii integralnej, zrównoważonego rozwoju i tzw. nawrócenia ekologicznego w rozumieniu encykliki Laudato si. Przedstawiono problemy dotyczące tych terenów; zniszczenia spowodowane eksploatacją; zagrożenia dla ludów autochtonicznych i ich ochrona; „złożony problem migracji”, jej powody i skutki; zjawisko wzrastającej urbanizacji; przemiany społeczne dotykające rodziny i ją osłabiające; „niszczycielski problem korupcji, prawdziwej strukturalnej plagi społecznej”, problem opieki zdrowotnej oraz „edukacji integralnej, rozumianej jako spotkanie i nawrócenie na ekologię integralną”.    

 

Powołując się na adhortację Evangelii Gaudium oraz encyklikę Laudato Si, dokument stwierdza, że ewangelizacja „zawsze nosi jasny socjalny kontekst”, oraz ,że „w samym sercu Ewangelii widzimy głębokie połączenie pomiędzy ewangelizacją a rozwojem człowieka”. W dokumencie kontynuowana jest także myśl dotycząca socjalnej i ekologicznej natury grzechu.

 

„Integralna ekologia jest czymś więcej niż połączenie sfery socjalnej i środowiskowej. Obejmuje także potrzebę osobistej, społecznej i ekologicznej harmonii, które wzywają do osobistego, socjalnego i ekologicznego nawrócenia”. Sprowadza się to do uświadomienia sobie „błędów, grzechów i win”, jakie wyrządziliśmy Boskiemu stworzeniu.

 

Dokument nie odpowiada jednoznacznie na pytanie dotyczące wprowadzenia praktyki wyświęcania żonatych kapłanów (viri probati). Zamiast tego stwierdza się, że jednym z głównych punktów, w który należy się szczególnie dokładnie wsłuchać jest „płacz tysięcy społeczności pozbawionych coniedzielnej Eucharystii przez długi okres”. Następnie dokument dodaje: „Ufamy, że Kościół, zakorzeniony w swoim synodalnym i misyjnym wymiarze może zapoczątkować proces słuchania i rozeznania, w celu podjęcia działań w konkretnej rzeczywistości ludów Amazonii”.

 

Co więcej, dokument wyraźnie stwierdza, że Synod Amazoński będzie miał charakter profetyczny. Okazuje się bowiem, że wiele problemów dzisiejszego świata odzwierciedla sytuacja w omawianym regionie. Dlatego też, ze względu na jego uniwersalny charakter zaleca się podjęcie przemyślanych, długofalowych, ale i konkretnych akcji. „Wszystko jest połączone (…) to kwestia na którą papież Franciszek kładzie największy nacisk i polega na ustanowieniu dialogu z duchowością religijnych i kulturowych doświadczeń. Potrzebny jest konsensus w ustanowieniu agendy dotyczącej integralnego i zrównoważonego rozwoju – jak opisanego wcześniej – który zawiera zrównoważoną hodowlę i rolnictwo; energia wolna od zanieczyszczeń; szacunek dla tożsamości i praw autochtonów; a ponad wszystko woda pitna dla wszystkich. Te prawa są podstawowymi problemami występującymi w rejonie Panamazońskim”.

 

 

Źródło: KAI / sinodoamazonico.va

PR     

 

 

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie