17 grudnia 2013

Po klęsce „raportu Estreli” środowiska lewicowe opracowały nowy skandaliczny raport promujący tzw. prawa homoseksualistów. Dokument ma być „ważny”, a jego zalecenia „powinny być przyjęte przez wszystkie państwa mimo iż nie są wiążące”.

 

Tak przynajmniej prezentuje go komisja wolności obywatelskiej, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, która zajmuje się dokumentem.

 

Raport w dużej mierze jest dziełem Ulrike Lunacek, lesbijki, wiceprzewodniczącej klubu homoseksualistów w Parlamencie Europejskim. Dotyczy on przyznania szczególnych „praw człowieka” homoseksualistom. Raport uprzywilejowuje określone grupy ze względu na „orientację i tożsamość seksualną”.

 

Opierając się na przekonaniu, iż prawa człowieka są uniwersalne i nikt nie może być ich pozbawiony, projektodawcy raportu dążą do narzucenia wszystkim państwom poglądu, że specjalne prawa dla homoseksualistów są „prawami człowieka”, a zatem nie wolno ich pod żadnym pozorem odrzucać. Powinny one mieć pierwszeństwo przed prawami i interesami wszystkich innych osób.

 

Przykładowo, projekt Lunacek wzywa państwa członkowskie UE do tworzenia „specjalnego rejestru zbrodni z nienawiści wobec osób LGBTQ” oraz przyjęcia „przepisów karnych w sprawie zakazu podżegania do nienawiści ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”.

 

Jednocześnie raport zobowiązuje państwa członkowskie do zagwarantowania prawa do wolności zgromadzeń i wolności słowa „w szczególności w odniesieniu do marszów równości i podobnych zdarzeń”. Apeluje by „powstrzymać się od przyjmowania ustaw (…) ograniczających wolność wypowiedzi w stosunku do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”.

 

Głównym celem dokumentu unijnego jest promocja postulatów ruchów homoseksualnych. Raport wzywa Komisję Europejską, państwa członkowskie i stosowne agencje do współpracy w zakresie wypracowania „kompleksowej polityki ochrony praw podstawowych osób homoseksualnych”. W ciągu pięciu do dziesięciu lat – zgodnie z zaleceniami raportu – powinien być gotowy szczegółowy plan działania. Jak na razie raport zawiera jedynie ogólne zasady.

 

Komisja Europejska, państwa członkowskie Unii Europejskiej i odpowiednie agencje zostały zobowiązane do wypracowania konkretnych przepisów w zakresie ochrony osób homoseksualnych w miejscu pracy. Przepisy dostosowawcze, uwzględniające potrzeby homoseksualistów, winne być – zgodnie z intencją projektodawcy raportu – uwzględnione w prawie o oświacie, zdrowiu, w zakresie handlu i świadczenia usług, w prawie o obywatelstwie, w kodeksie rodzinnym itp.

 

Zdaniem twórców raportu zmianie powinna ulec także polityka zagraniczna państw, które winny promować „prawa” środowisk homoseksualnych i ustawy dotyczącej „mowy nienawiści”.

 

Projekt raportu budzi liczne kontrowersje i najprawdopodobniej podzieli eurodeputowanych.

 

 

Źródło: turtlbayanndbeyond.org. AS.

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie