21 grudnia 2012

Rosja ignoruje reprymendę Komitetu ONZ w sprawie antyhomoseksualnego prawa

Komitet Praw Człowieka ONZ udzielił reprymendy Federacji Rosyjskiej za to, że władze centralne zezwoliły prowincji Riazań przyjąć prawo, które zabrania promocji homoseksualizmu wśród nieletnich. Rosyjskie władze napomnienie zignorowały.

 

W 2009 r. Irina Fedotowa, lesbijska aktywistka, złożyła skargę przeciwko Rosji do Komitetu Praw Człowieka ONZ, który monitoruje wdrażanie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOP). 

 

Fedotowa została zatrzymana i ukarana za rozdawanie przed budynkiem jednej ze szkół ulotek „Homoseksualizm jest normalny” i „Jestem dumny z mojego homoseksualizmu. Zapytaj mnie o to”. Ulotki trafiły m.in.do dziesięciolatków.

 

Zdaniem Komitetu aktywistka homoseksualna nie dopuściła się żadnych publicznych działań na rzecz propagowania wśród nieletnich jakiejkolwiek aktywności seksualnej. „Dała ona jedynie wyraz swojej tożsamości seksualnej i chciała zrozumienia dla niej”. Decyzja Komitetu została wysłana do przedstawicieli najwyższych władz Rosji 30 listopada tego roku.

 

Władze rosyjskie całkowicie ją zignorowały. Od pewnego czasu w kilku rosyjskich prowincjach i gminach przyjęto prawo, które zabrania promocji homoseksualizmu wśród nieletnich w celu zachowania ich zdrowia oraz moralności.

 

Traktat ONZ z 1966 r. o prawach obywatelskich i politycznych, na który powołała się homo-aktywistka, dopuszcza ograniczenie wolności słowa ze względu na konieczność ochrony zdrowia i moralności.

 

Komitet Praw Człowieka, powstały w następstwie przyjęcia traktatu, odniósł się także do decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził prawo rosyjskich ustawodawców do wprowadzania zakazów promocji homoseksualizmu, ze względu na konieczność ochrony zdrowia i moralności dzieci oraz młodzieży. Komitet ONZ mający odmienne zdanie, opiera swoje uzasadnienie na „rozwijającym się charakterze norm moralnych”.

 

Zgodnie z wcześniejszą interpretacją traktatu, opublikowaną przez Komitet ONZ w ub. roku w dokumencie niewiążącym dla sygnatariuszy paktu – General Comment 24, prawnicy stwierdzili, że ograniczenia wolności słowa „w celu ochrony moralności muszą być oparte na zasadach nie pochodzących wyłącznie z jednej tradycji” i „w celu uniknięcia dyskryminacji muszą one być oparte na obiektywnych kryteriach”.

 

Według Komitetu zakaz promocji sodomii przyjęty przez prowincję Riazań jest wadliwy pod każdym względem.

 

Rosja w odpowiedzi na wniosek Komitetu stwierdziła, że prawo nie ogranicza uprawnień Fedotowej w żaden sposób i że celem ustawy jest ochrona małoletnich przed zepsuciem duchowym oraz ochrona ich rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego”.

 

Źródło: Zenit.org., AS.

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie