31 stycznia 2020

To tam chciano ukamienować Asię Bibi. Chrystianofobia zakorzeniona w społeczeństwie

(fot. YouTube/ ROME REPORTS in English)

Małoduszność władzy, bezwładność policji, słabość sądownictwa, naciski islamistów: wszystkie te zjawiska mają wplyw na pogorszania się sytuacji mniejszości religijnych, poczynając od wspólnot chrześcijańskich.

Zasada respektowania praw podstawowych w Pakistanie jest szczegόlnie łamana gdy chodzi o ludzi biednych lub należących do mniejszości etnicznych czy religijnych. Potwierdza to nowy raport opublikowany przez organizację Christian Solidarity Worldwide, zaangażowanej w śledzenie kondycji chrześcijan i mniejszości religijnych na całym świecie. W nowym raporcie zatytułowanym „Pakistan: zagrożona wolność religijna” organizacja ukazuje „klasowy i kastowy wymiar zjawiska dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub religijne, które jest nadal głęboko zakorzenione w pakistańskim społeczeństwie”.


Autorzy dokument twierdzą, że sytuacja w sferze wolności wyznawania swych przekonań stale się pogarsza. Przypadki naruszenia tej swobody nadal mają miejsce, nawet po tym, jak premier Imran Khan znalazł się na czele partii Tehreek-i-Insaf. Asma Jahangir, jeden z wiodących w kraju prawników i działaczy na rzecz praw człowieka, który zmarł 11 lutego 2018 roku, „pozostawił pustkę w społeczności ludzi i organizacji zaangażowanych w promowanie podstawowych praw w kraju” – wskazuje tekst.


W dokumencie Christian Solidarity Worldwide stwierdza, że „przypadki bluźnierstwa, przemocy na tle religijnym i ukierunkowanych ataków na mniejszości religijne i obrońców praw człowieka nadal są obecne. Co gorsza, wzrasta liczby ekstremalnych islamistycznych grup, takich jak Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP), ktόrej przewodzi Khadim Hussain Rizvi, popierający kontrowersyjne prawo dotyczące bluźnierstwa. Określa się go jako „kaznodzieję rozpowszechniającego ruch sekciarski i radykalny”.

 

„Kraj – mówi raport – odszedł od swoich świeckich i pluralistycznych korzeni, ponieważ mniejszości religijne stają w obliczu rosnącej dyskryminacji, wrogości i niesprawiedliwości”.


Christian Solidarity Worldwide jest zaniepokojona rosnącym upolitycznieniem przepisów dotyczących bluźnierstwa, zawartych w artykułach: 295a, 295b i 295c pakistańskiego kodeksu karnego, a także w ustawodawstwie przeciw społecznościom związanym z reformatorskiem ruchem w Islamie, Ahmadijja.

 

Takie prawa, jak mówi tekst, „są używane przez grupy islamistyczne nie tylko przeciwko mniejszościom religijnym, ale także w celu pozyskania poparcia opinii publicznej”. Ustępstwa rządowe poczynione dla grup politycznych i religijnych w rodzaju TLP, po uniewinnieniu Asii Bibi „nadal stanowią wyzwanie dla państwa i jego instytucji, ukazując ich słabości”.

 

Wydarzenia te – mówi tekst – „podważyły ​​Nowy Pakistan Imran Khana i jego zaangażowanie w promowanie tolerancji i ochronę mniejszości, odkąd przypadki osądu bluźnierstwa zostały przeniesione z trybunałόw na ulicę”.


Przesadna liczba zarzutów i skarg o bluźnierstwo jest skierowana przeciwko mniejszościom religijnym. Te zarzuty mają niezwykle negatywny wpływ na życie oskarżonych i ich rodzin – wskazuje raport. Autorzy twierdzą, że brutalne zabójstwo w 2017 r. Mashala Khana, muzułmańskiego studenta oskarżanego o publikowanie bluźnierczych treści w Internecie, ożywiło wprawdzie debatę na temat reformy prawa dotyczącego bluźnierstwa, ale „państwo niechętnie wprowadza zmiany z powodu silnego oporu ze strony społeczeństwa i gwałtownej opozycji ugrupowań islamskich, które nie są przygotowane na przyjęcie tej rewizji”.


Zdaniem ChSW, do wzrostu nietolerancji religijnej przyczyniło się wiele czynników, takich jak tzw. mowa nienawiści ze strony radykalnych muzułmańskich przywódców religijnych i islamskich organizacji religijnych. Jest ona również obecna w środkach masowego przekazu, które mają negatywny wpływ na młodych Pakistańczyków. Członków mniejszości przedstawia się jako obywateli drugiej kategorii, wywołując nietolerancję, uprzedzenia i dyskryminację, na ktόrą najbardziej narażone są społeczności chrześcijańskie i hinduskie, w szczególności kobiety, uprowadzane i zmuszane do przechodzenia na islam i do małżeństw z muzułmanami. Z kolei rodziny tych młodych dziewcząt narażone są na poważne groźby i zastraszanie. Sytuację potęguje „niechęć policji do działania i słabość wymiaru sprawiedliwości”.


Raport wskazuje, że Pakistan kontynuuje walkę z terroryzmem, ale „w ogólnym scenariuszu obserwuje się erozję podstawowych praw i wolności, biorąc pod uwagę zjawisko upolitycznienia religii oraz rozprzestrzenianie się kultury nienawiści”.

 

 Christian Solidarity Worldwide wzywa pakistańską Krajową Komisję Praw Podstawowych, powołaną w 2017 r., do przeprowadzania dochodzeń, zapobiegania naruszeniom fundamentalnych praw oraz uwrażliwianie na ich respektowanie w tym kraju.

 

Franciszek L. Ćwik

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie