9 czerwca 2021

Zmiany w prawie kanonicznym. Ekskomunika za „święcenia” kobiet

Próba udzielenia „święceń” kapłańskich kobiecie stanowi przestępstwo – to zmiana wprowadzona właśnie w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Osoba próbująca udzielić takich „święceń”, tak starające się je otrzymać, zaciąga ekskomunikę latae sententiae zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Zmiany wejdą w życie 8 grudnia 2021 roku.

Celem reformy było doregulowanie wybranych kwestii, w których praktyka nie odpowiadała wymogom sprawiedliwości i woli Kościoła. Do tej pory prawo kanoniczne mówiło, że kto „symuluje udzielanie sakramentu, powinien być ukarany sprawiedliwą karą” (kan. 1379). Nowa wersja będzie doprecyzowywała sankcje grożące za symulację „święceń” udzielanych kobietom.

Zmiany zostały wprowadzone konstytucją apostolską „Pascite gregem Dei” papieża Franciszka. Jak czytamy w niej, „przestrzeganie prawa karnego jest rzeczą wiążącą cały Lud Boży, ale odpowiedzialność za jego właściwe stosowanie (…) leży na biskupach i przełożonych poszczególnych wspólnot. To zadanie, które żadną miarą nie może być oddzielane od powierzonego im munus pastorale, ma być realizowane jako konkretny i istotny wymóg miłości, nie tylko względem Kościoła, społeczności chrześcijańskiej i osobom potencjalnie poszkodowanym, ale także względem tych, którzy popełniają przestępstwa i sami potrzebują miłosierdzia i skarcenia Kościoła”.

Komentatorzy zauważają, że zapis dotyczący ekskomuniki powiązanej z udzielaniem „święceń” kobietom to tylko jedna ze zmian wprowadzonych w kodeksie promulgowanym przez Jana Pawła II. Uszczegółowiono sankcje grożące duchownym „pozyskującym, posiadającym, prezentującym lub dystrybuującym (…)obrazy pornograficzne przedstawiające nieletnich” i osób niepełnosprawnych. Taki duchowny zostanie usunięty z urzędu. Dalej: zmiana kanonu 1397 uwypukla stanowisko Kościoła mówiące, iż aborcja jest pewną formą zabójstwa, ciężkim wykroczeniem przeciwko Piątemu Przykazaniu. Kolejna aspekt: szafarz udzielający sakramentów osobie, która sakramentów tych przyjmować nie może, zostanie ukarany suspensą i innymi karami.

„W przeszłości wielką szkodę wyrządzało niedocenienie ścisłego związku istniejącego w Kościele między miłosierdziem a sięganiem – kiedy wymagają tego okoliczności i sprawiedliwość – po sankcje dyscyplinarne. Ten sposób myślenia, o czym przekonaliśmy się wskutek doświadczenia, tworzy zagrożenie tolerancji względem niemoralnego zachowania, względem którego to upomnienia i zachęty nie stanowią wystarczających środków zaradczych. Ta sytuacja często niesie ze sobą zagrożenie, że wraz z upływem czasu takie zachowania może zostać ugruntowane utrudniając naprawę, a w wielu przypadkach powodując zgorszenie i zamieszanie wśród wiernych. Z tego powodu nakładanie kar przez biskupów i przełożonych staje się rzeczą konieczną” – czytamy w konstytucji.

Zatwierdzone zmiany są efektem trwającego już od dłuższego czasu przeglądu przepisów prawa kanonicznego. W trakcie oficjalnej konferencji prasowej biskup Juan Arrieta, sekretarz Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, tłumaczył, że nowy kodeks znacząco zredukował – w zestawieniu z kodeksem z roku 1917 – sekcję poświęconą karom kościelnym. W okresie posoborowym uważano, że te zapisy mogą przybrać postać bardziej ogólną, ufając, że poszczególni biskupi i wyższy przełożeni (instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego), jako najlepiej zorientowani w okolicznościach, nakładać będą kary w sposób stosowny i odpowiedzialny. Jak przyznał hierarcha, rzeczywistość pokazała, że w przypadku kar sprawiedliwość wielokrotnie ustępowała miejsca „miłosierdziu”. To kontekst, w którym w roku 2009 papież Benedykt XVI zlecił Radzie ds. Interpretacji Tekstów Prawnych podjęcie prac związanych z przeglądem zapisów, przeprowadzeniem konsultacji i zaproponowaniem zmian.

Wracając do kwestii „święceń” kobiet. Do zmian odniosło się już amerykańskie lobby działające w tym obszarze – Women’s Ordination Conference. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie „konferencji”, „spójność watykańskiej mizoginii nie pomniejsza jej siły poruszania i bulwersowania wiernych potrafiących odróżnić faktyczne »ciężkie przestępstwo« seksualnego wykorzystania dziecka od realizacji kapłańskiego powołania do służby Ludowi Bożemu. W czasie, w którym papież Franciszek powołał drugą komisję mającą studiować kwestię diakonatu kobiet, ubolewamy w związku ze wzmocnieniem wszelkich barier stawianych kobietom odpowiadającym na powołanie do »świętych święceń«, do których należy diakonat”.

Źródło: .vatican.va, churchmilitant.com, womensordination.org

mat

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(3)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie