19 lutego 2019

Bp Andreas Laun o manifeście wiary: kard. Müller i bp Schneider mają rację!

(fot. YouTube/Demo für alle)

Podpisuję się pod każdym słowem „Manifestu wiary” kard. Müllera i artykułu o prawdziwości wiary katolickiej bp. Schneidera – zapewnia austriacki biskup Andreas Laun.

 

„Manifest wiary” kard. Gerharda Ludwiga Müllera wywołał w niemieckojęzycznym Kościele katolickim duże poruszenie. Został natychmiast ostro zaatakowany przez jednego z najznaczniejszych dziś w Watykanie teologów, kard. Waltera Kaspera, który nazwał byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary mianem nowego Lutra.

 

Nie jest to jednak jedyne wystąpienie ostatnich dni w obronie katolickiej wiary. Nieco wcześniej ważny artykuł opublikował bp Athanasius Schneider z Kazachstanu. Przypomniał, że wyłącznie święta religia katolicka jest religią chcianą przez Boga. Była to odpowiedź na deklarację, którą wespół z imamem kairskiego sunnickiego Uniwersytetu Al Ahzar podpisał papież Franciszek. W tym dokumencie, rzekomo przełomowym dla dialogu z islamem, pada zdania o rzekomym upodobaniu Stwórcy w wielości religii na świecie.

 

Teraz na łamach portalu Kath.net w krótkim, ale wymownym tekście swoje pełne poparcie dla obu tych wypowiedzi przedstawił emerytowany biskup pomocniczy austriackiego Salzburga, Andreas Laun. Jak stwierdził, zarówno Müller jak i Schneider mają całkowitą rację.

 

„Chciałbym podpisać bez żadnych zastrzeżeń każde słowo, które napisali kardynał Müller w swoim Manifeście wiary oraz biskup Athanasius z Kazachstanu na temat jedynej prawdziwej religii” – stwierdził hierarcha.

 

„Czuję się przy tym w jedności z wieloma moimi już zmarłymi krewnymi, nauczycielami i przyjaciółmi: z moimi rodzicami, z Dietrichem von Hildebrand, z Josephem Pieperem, z arcybiskupem Johannesem Dybą, z salzburskim arcybiskupem Georgiem Ederem, z biskupem Josefem Kouklem z Leitmeritz, z kardynałami Joachimem Meisnerem z Kolonii i Carlo Caffarrą z Bolonii, z Ottonem von Habsburg i jego żoną, z diakonem Gyula Molnarem z Budapesztu; i z wieloma innymi, ciesząc się już na ponowne z nimi spotkanie w niebie” – dodał biskup.

 

Pach

Źródło: Kath.net

 

,

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie