14 kwietnia 2017

CBOS: rośnie sprzeciw Polaków wobec przyjmowania imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu

(Fot. Reuters/Forum)

Pomysł przyjęcia przez Polskę imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu popiera 22 proc. mieszkańców, ale tylko 4 proc. Polaków popiera ten postulat w sposób zdecydowany. Inaczej to wygląda w przypadku możliwości przyjęcia osób pochodzących ze wschodniej Ukrainy. Ich przyjazd do kraju akceptuje 55 proc. badanych. Wyniki analizy zostały opublikowane w najnowszym raporcie CBOS.

Centrum Badania Opinii Społecznej podkreśla, że kwestia przyjęcia w Europie imigrantów pochodzących z państw Bliskiego Wschodu i Afryki to jeden z najważniejszych i najpilniejszych do rozwiązania problemów Unii Europejskiej.

CBOS podaje, że obecnie relokacji sprzeciwia się trzy czwarte (74%) badanych, co jest najwyższą wartością spośród dotąd notowanych, przy czym dominującą odpowiedzią jest zdecydowany sprzeciw (43%). Za przyjęciem uchodźców opowiada się w sumie nieco więcej niż jedna piąta Polaków (22%) – to spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do poprzednich badań, z grudnia 2016 roku. Jednak co warte podkreślenia, w sposób zdecydowany swoje poparcie dla przyjęcia imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu wyraża tylko 4% respondentów.

Stosunek do relokacji uchodźców w obrębie Unii Europejskiej jest w wyraźny sposób związany z deklarowanym stanowiskiem politycznym, ale nawet wśród wyborców lewicy – najlepiej nastawionych do tego rozwiązania – poziom akceptacji wynosi jedynie 37%. Zdecydowanie najmniej przychylni są zwolennicy prawicy: więcej niż czterech na pięciu spośród nich (82%) sprzeciwia się przyjęciu części uchodźców.

Relatywnie najczęściej za przyjmowaniem uchodźców opowiadają się mieszkańcy największych miast (39%), posiadający wyższe wykształcenie (33%), badani o najwyższych dochodach per capita (29%). Przeciwnikami relokacji najczęściej są respondenci najmłodsi (87% przeciwników wśród osób w wieku 18–24 lata) i osoby uczestniczące w praktykach religijnych co tydzień (77%) lub częściej (86%).

Polacy o wiele bardziej akceptują przyjazd do kraju uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Obecnie za przyjęciem Ukraińców w Polsce opowiada się ponad połowa (55%) badanych, a przeciwnych jest dwóch na pięciu (40%). Za przyjęciem Ukraińców z zagrożonych regionów częściej opowiadają się mieszkańcy większych miast, posiadający wyższe wykształcenie, badani z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita, a także rzadziej uczestniczący w praktykach religijnych. Ponownie najczęściej sprzeciwiają się najmłodsi badani – 55% spośród nich opowiada się przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. 

Kwestię relokacji uchodźców w obrębie Unii Europejskiej można też traktować jako pytanie dotyczące funkcjonowania Wspólnoty. Do tego projektu lepiej nastawieni są badani, którzy opowiadający się za wspólnym ustalaniem polityki migracyjnej i azylowej, a także za dążeniem do pełniejszej integracji.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo w dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: KAI

WMa

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie