14 listopada 2016

Zgodnie z porządkiem natury aniołowie zajmują środkowe miejsce między nami a Bogiem. I dlatego według powszechnego prawa zarządzają oni zarówno sprawami ludzkimi jak i wszystkimi ciałami – czytamy u świętego „doktora anielskiego”. 

 

Hierarchia jest (…) świętym porządkiem i wiedzą, i działalnością upodabniającą się – tak dalece, jak to możliwe – do boskiej formy, i wznosi się do naśladowania Boga proporcjonalnie do oświecenia, które jest jej przekazywane przez samego Boga (…) Celem hierarchii jest upodobnienie się do Boga i zjednoczenie z nim (…) ponieważ sam Bóg prowadzi nas we wszystkim świętym poznaniu i w każdym nabożnym działaniu.

 „Pisma teologiczne” Pseudo-Dionizy Areopagita

 

Jedna hierarchia oznacza jedną władzę, tj. jedną uporządkowaną wielość, rządzoną w jeden sposób przez władcę. Otóż taka wielość, w której nie ma różnych rzędów czy warstw, nie jest wielością uporządkowaną, ale bezkształtną masą. Samo zatem pojęcie hierarchii domaga się różności rzędów. A o tej różności rzędów stanowią różne zadania i czynności. (…) w każdej hierarchii anielskiej wyodrębniamy rzędy według różnych czynności i zadań; cała zaś ta różność sprowadza się do trzech rang: najwyższej, średniej i najniższej. Z tego to powodu Dionizy umieszcza w każdej hierarchii trzy rzędy.

„Suma Teologiczna”, tom 8,  św. Tomasz z Akwinu

 

Jaki jest podział hierarchii anielskiej

Pismo Święte oznaczyło wszystkie substancje niebiańskie dziewięcioma wyrazistymi imionami, a nasz boski inicjator podzielił je na trzy hierarchiczne stopnie, zawierające z kolei trzy chóry. Pierwszy (…) zawsze stoi przy Bogu i jest, zgodnie z tradycją, ściśle z nią zjednoczony, bardziej niż wszystkie inne stopnie i komunikuje się z Nim bez pomocy pośredników (…) Drugą hierarchię formują (…) Władze i Panowania, i Moce, a trzecia i ostatnia z hierarchii niebiańskich obejmuje Aniołów i Archaniołów, i Zwierzchników.

„Pisma teologiczne” Pseudo-Dionizy Areopagita

 

Ów szczegółowy podział na rzędy i zadania, według którego każdy anioł ma właściwe sobie zadanie i właściwe sobie miejsce w rzędzie, jest nam nieznany.

„Suma Teologiczna”, tom 8,  św. Tomasz z Akwinu

 

Pierwsza hierarchia anielska

SERAFINI, CHERUBINI, TRONY

[Serafini, Cherubini, Trony] tworzą własną i całkowicie jednorodną hierarchię. Są one absolutnie czyste nie tylko dlatego, że są wolne od wszelkiej świeckiej zmazy i splamienia, ani też dlatego, że są pozbawione wszystkich ziemskich wyobrażeń, ale z tej przyczyny, że zupełnie nieskalane, wznoszą się ponad każdą mądrość i ponad wszystkie niższe stopnie świętości (…) są pełne najwyższego światła, przenoszącego każdą niematerialną wiedzę, i są nasycone w stopniu, w jakim jest to możliwie, kontemplacyjnym oglądem pierwszego i ponadsubstancjalnego, jaśniejącego w Trzech Osobach Piękna, które jest źródłem wszystkiego piękna (…) One są również doskonałe nie tylko z racji oświecenia tą wiedzą, która pozwala im, punkt po punkcie, wyjaśnić różne boskie tajemnice, ale dlatego, że z pełni ich przebóstwienia najpierwszego i najbardziej wzniosłego dostają najwyższe, bo właściwe Aniołom, zrozumienie Bożych dzieł (…) Jest to ten święty zastęp, który nieskażonymi oczami ogląda rozliczne i najbardziej uświęcające wizje, jest oświecany prostymi i bezpośrednimi blaskami i syci się boskim pokarmem.

„Pisma teologiczne” Pseudo-Dionizy Areopagita

 

Druga hierarchia anielska

PANOWANIA, MOCE, WŁADZE

Środkowy zastęp niebiańskich intelektów osiąga oczyszczenie i oświecenie, i doskonałe wtajemniczenie (…) dzięki światłom Boskiej Zwierzchności przyznawanym mu z drugiej ręki, bo przez pierwszą hierarchię, a więc dostępuje za jej pomocą objawienia drugiego stopnia.

„Pisma teologiczne” Pseudo-Dionizy Areopagita

 

Ten proces przekazywania wiedzy od jednego Anioła do drugiego symbolizuje dla nas to doskonałe wtajemniczenie, które pochodzi zupełnie z daleka i które wraz ze zstępowaniem na substancje drugorzędne słabnie i pomniejsza się.

„Pisma teologiczne” Pseudo-Dionizy Areopagita

 

Trzecia hierarchia anielska

ZWIERZCHNOŚCI, ARCHANIOŁOWIE, ANIOŁOWIE

Niosące objawienie chóry Zwierzchności i Archaniołów, i Aniołów rządzą, jeden przez drugiego, ludzkimi hierarchiami, po to by i one dostąpiły, zgodnie z hierarchicznym porządkiem, duchowego wyniesienia i nawrócenia, i komunii, i zjednoczenia z Bogiem, i żeby jednocześnie proces wychodzenia Boga z łona jego dobroci, tak Jemu właściwy, zwracał się ku wszystkim hierarchiom i docierał do każdej z nich w należyty sposób, zgodnie z zasadami najświętszej harmonii. Z tego powodu Pismo Święte mówi, że to Aniołowie opiekują się naszą hierarchią, nazywa Michała przywódcą ludu Izraela, a innych Aniołów przewodnikami pozostałych narodów: „Najwyższy bowiem ustanowił granice między narodami wedle liczby Aniołów Boga”.

„Pisma teologiczne” Pseudo-Dionizy Areopagita

 

Czy ludzie mogą być włączani do rzędów anielskich

Zgodnie z porządkiem natury aniołowie zajmują środkowe miejsce między nami a Bogiem. I dlatego według powszechnego prawa zarządzają oni zarówno sprawami ludzkimi jak i wszystkimi ciałami. Natomiast ludzie święci – także po zakończeniu ziemskie go życia – mają tę sama naturę co i my. Stąd też według powszechnego prawa nie zarządzają sprawami ludzkimi, ani – jak pisze Augustyn: „nie mieszają się do spraw ludzi żyjących”. Wszelako – jak tenże autor pisze – na szczególne polecenie niekiedy jest dozwolone niektórym świętym: żywym czy umarłym spełniać tego pokroju zadania: czyniąc cudy, poskramiając złe duchy lub inne tym podobne.

„Suma Teologiczna”, tom 8,  św. Tomasz z Akwinu


 

Wybór: Magdalena Żuraw

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie