26 lipca 2019

Kard. Müller: żaden papież ani synod nie mogą dopuścić do wyświęcania kobiet

(Kard. Gerhard Ludwig Müller. FOT.Donatella Giagnori/DDP/FORUM)

Kard. Gerhard Müller skrytykował treść dokumentu roboczego Synodu Amazońskiego Instrumentum Laboris mówiąc, że żaden papież, ani synod czy jakakolwiek rada, nie może wyrazić zgody na wyświęcanie kobiet na diakonów, kapłanów czy biskupów. „To byłoby nieważne” – podkreślił.

 

Hierarcha w niedalekiej przeszłości pełnił ważną funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary, na którą został powołany przez papieża Benedykta XVI. W 2017 roku papież Franciszek zdecydował jednak, że kard. Gerhard Muller nie będzie kontynuował swojej misji. Niemiecki kardynał wielokrotnie stawał w obronie doktryny Kościoła. Tym razem skomentował sprawę dokumentu roboczego Synodu Amazońskiego Instrumentum Laboris. Hierarcha w swojej wypowiedzi skoncentrował się na kwestii kapłaństwa i niemożliwości wyświęcania kobiet.

 

„Magisterium papieża i biskupów nie ma władzy nad treścią sakramentów” – napisał kard. Müller. „Dlatego żaden synod, z papieżem lub bez, a także żadna rada ekumeniczna lub sam papież, jeśli nawet mówi ex cathedra, nie pozwoli na wyświęcanie kobiet na biskupa, kapłana czy diakona. Stawaliby wówczas w sprzeczności ze zdefiniowaną doktryną Kościoła” – podkreślił hierarcha.

 

Kardynał Müller nadchodzący Synod, który ma się odbyć w Rzymie w dniach 8-27 października, nazwał „rozbijającą kulą” która ma na celu „restrukturyzację Kościoła powszechnego”. Hierarcha krytykuje roboczy dokument Synodu za „radykalny zwrot w hermeneutyce teologii katolickiej” i za „fałszywe nauczanie”. Analiza purpurata została opublikowana w czterech językach.

 

W najnowszym oświadczeniu kardynał Müller łączy Synod Amazoński i jego własne propozycje reform bezpośrednio z „procesem synodalnym”, który jest obecnie przygotowywany przez niemieckich biskupów i który, podobnie jak Synod Amazoński, ma na celu omówienie roli kobiet w Kościele. Hierarcha zauważa również, że Synod stawia pytania o celibat kapłański.

 

Zarówno niemiecka „ścieżka synodalna” jak i Synod Amazoński mają na celu kwestionowanie kapłaństwa, zarówno w odniesieniu do celibatu kapłańskiego, jak również w odniesieniu do obowiązków nauczania i uświęcania urzędu. Synod Amazoński proponuje nawet stworzenie nowej formy kapłaństwa, w której żonaci mężczyźni mają rodziny, a tym samym mniej czasu na dłuższy okres teologicznego przygotowania do kapłaństwa. Oba ruchy reformatorskie proponują także nowe role dla kobiet w Kościele, a dokument roboczy Synodu Amazońskiego proponuje nawet „oficjalną służbę” dla kobiet, aby włączyć ewentualnie „żeński diakonat”.

 

Kardynał Müller w swoim stanowisku z pełną mocą staje w obronie katolickiego kapłaństwa. Przypomina nam, że „trzyczęściowy urząd” – jak to historycznie wyrosło z apostolstwa we wczesnym Kościele ustanowionym przez Chrystusa, istnieje na mocy „boskiej instytucji”. Urząd ten sprawują biskupi, prezbiterzy/kapłani i diakoni.

 

Hierarcha przypomina biskupom, że „w lepszych czasach niemieccy biskupi jednogłośnie sprzeciwiali się wojownikowi kulturkampfu Otto van Bismarckowi i stwierdzili: „Konstytucja Kościoła opiera się we wszystkich istotnych punktach na boskim porządku i jest zwolniona z wszelkiej ludzkiej arbitralności”.

 

Cytując zapisy Soboru Trydenckiego, kard. Müller stwierdza, że „biskup, kapłan i diakon są tylko stopniami jednego sakramentu święceń”. „Nikt nie może wątpić, że święte święcenia są rzeczywiście i zasadniczo jednym z siedmiu sakramentów Kościoła Świętego – unum ex septem sacramentis” – czytamy. Kard. Muller podkreśla, że teologiczna analiza faktów doktrynalnych i kościelno-historycznych wyjaśnia, że tytuł „diakon” nie był nigdy udostępniany w Kościele kobietom.

 

„Wynika to z boskiej konstytucji Kościoła” – mówi kard. Müller. „Jak rzetelnie zdecydował papież Jan Paweł II, Kościół nie ma uprawnień do udzielania święceń kapłańskich kobietom. Nie jest to wniosek z historii, ale raczej wynika z boskiej konstytucji Kościoła. Dotyczy to oczywiście wszystkich trzech stopni sakramentalnych” – dodaje hierarcha.

 

Ponadto kard. Muller odrzuca także pomysł mówienia o „niesakramentalnych diakonatach kobiet”. Warto przypomnieć niedawny pomysł niektórych niemieckich biskupów, w tym m.in. kard. Waltera Kaspera i kard. Reincharda Marxa, aby zezwolić świeckim na głoszenie kazań podczas Mszy św. Kard. Muller podkreśla jednak, że jest to nie do przyjęcia. „Zaprzecza także istocie urzędu biskupiego i kapłańskiego” – wyjaśnia. Dodaje, że doprowadziłoby to do zredukowania samych święceń.

 

Kard. Müller mówi dalej, że w takiej sytuacji istnieje niebezpieczeństwo, że kapłani „staną się „altarystami”. [Altaristen – poniżające określenie kapłanów, którzy odprawiają Mszę świętą bez wygłoszenia kazania i opieki duszpasterskiej – przyp. red. LifeSiteNews.com].

 

„Msza święta jako liturgia słowa i ciała naszego Pana jest „pojedynczym aktem kultu” – stwierdza kardynał. „Dlatego do biskupów i kapłanów należy głoszenie kazań” – mówi. Dodaje, że służba w Słowie i Sakramencie ma jedną wewnętrzną jedność. Niemiecki kardynał odrzuca pomysł oddzielenia obowiązków kapłana tj. rozdziału sprawowania Świętej Ofiary Mszy od głoszenia Słowa Bożego.

 

Po raz kolejny kard. Müller nalega, aby różne części kapłańskiej służby należały do kapłanów i nie mogły być przekazywane świeckim. „Podczas święceń nie przekazuje się poszczególnych kompetencji bez wewnętrznego porządku i wzajemnych połączeń. Jest to jedyna służba w Słowie, przez którą Kościół gromadzi się jako wspólnota wiary, w której odprawiane są sakramenty wiary w Imieniu Chrystusa i Jego Autorytetu. Dlatego urzędy kapłańskie w doktrynie, kulcie i rządzeniu są zjednoczone u źródła i różnią się jedynie aspektami teologicznymi” – zauważa kard. Muller.

 

Kardynał w swoim stanowisku powiedział, że „nowy model kapłaństwa” nie jest możliwy.

Hierarcha wskazuje również na niemieckich biskupów i ich „ścieżkę synodalną”, która ma na celu zakwestionowanie kapłaństwa, i stwierdza: „Jeśli podczas proponowanego procesu synodalnego w Niemczech nie zostanie poruszony podstawowy temat przekazywania wiary, upadek będzie coraz bardziej przyspieszany” – czytamy.

 

 

Źródło: LifeSiteNews.com

WMa

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie