17 października 2012

Polska: podatek od wydobycia gazu i ropy

(fot. Ruhrfisch / commons.wikimedia.org, licencja cc)

Rząd ogłosił, że wydobycie gazu i ropy będzie opodatkowane. Podatki obejmą każdy typ złóż, każdego rodzaju gaz i każdy podmiot wydobywający. Przewidziano wprowadzenie podatku od wartości wydobytego surowca: 5 procent dla gazu i 10 proc. dla ropy naftowej. Zaplanowano również specjalny podatek węglowodorowy w wysokości 25 proc. od nadwyżki przychodów nad wydatkami.

 

Planowane obciążenia z tytułu wszystkich podatków i opłat pobieranych od branży wydobywczej wyniosą około 40 proc. ich zysków brutto. Zyski z podatków i opłat zasilą budżety państwa i samorządów terytorialnych.

 

Przewidziano również szereg zmian w systemie koncesyjnym. Doprecyzowaniu i uszczegółowieniu mają ulec prawa i obowiązki, jakie zawierać będzie koncesja na rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów, w tym kwestie nadzoru państwa nad wtórnym obrotem koncesjami.  Zmienione mają być również przepisy dla udzielonych już koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczych. Posiadacz koncesji poszukiwawczej będzie miał możliwość (przy składaniu wniosku o koncesję wydobywczą) dobrowolnego zaproszenia Skarbu Państwa do udziału w konsorcjum wydobywczym. Skarb Państwa będzie mógł uczestniczyć w takim konsorcjum przez nową spółkę – Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych NOKE.

 

Nadzór nad NOKE będzie sprawował minister skarbu państwa. Będzie to strategiczna spółka Skarbu Państwa. NOKE będzie miało prawo pierwokupu w ramach wtórnego obrotu koncesjami, na zasadach rynkowych. Zyski NOKE będą przekazywane do budżetu państwa i Węglowodorowego Funduszu Pokoleń. Środki zgromadzone w Węglowodorowym Funduszu Pokoleń będą przeznaczane na inwestycje długoterminowe.

 

Wydobycie gazu łupkowego może się stać szansą na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w naszym kraju, stworzy nowe miejsca pracy, jest to tańsze źródło energii oraz zwiększy niezależność energetyczną Polski. Pozostaje mieć nadzieję, że państwo nie będzie rzucać firmom pozyskującym gaz łupkowy kłód pod nogi w postaci sztywnych przepisów i zbytniego fiskalizmu, czym zniechęci do wykorzystywania pełni potencjału, tkwiącego w gazie łupkowym.

 

Tomasz Tokarski

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie