5 grudnia 2013

Klubu parlamentarny PO opowiedział się za skierowaniem projektu o tzw. uzgodnieniu płci do dalszych prac w komisjach sejmowych. Podobne zapowiedzi padły ze strony posłów SLD i Twojego Ruchu.


Inicjatywa tworzy odrębną procedurę sądową umożliwiającą uznanie „tożsamości płciowej” jako podstawy określenia płci osób, u których występuje niezgodność między ową „tożsamością płciową” a płcią metrykalną. Projekt prezentuje poseł Anna Grodzka.

 

W internecie już pojawił się list do posłów Platformy Obywatelskiej. Organizatorzy akcji zachęcają do wysyłania go w jak największej liczbie do parlamentarzystów partii rządzącej. Oto treść listu:

 

Szanowna Pani Poseł

Szanowny Panie Pośle

 

Z wielkim oburzeniem przyjąłem fakt poparcia przez Platformę Obywatelską  projektu ustawy o uzgodnieniu płci autorstwa polityków skrajnej lewicy.

Wspomniany wyżej projekt zawiera wiele skandalicznych pomysłów, niebezpiecznych dla ładu społecznego w naszym kraju.

 

Wystarczy wspomnieć, że propozycje zawarte w projekcie całkowicie ignorują wymiar biologiczny ludzkiej płciowości proponując, by informację o płci w aktach stanu cywilnego (i w związku z tym na gruncie całego systemu prawnego) kształtować pod dyktando subiektywnych odczuć jednostki. Tożsamość tego projektu jest więc zdeterminowana przez ideologię gender

 

Poza tym, projekt uderza w bronioną przez w art. 18 Konstytucji RP, naturę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Tworząc procedurę zmiany płci metrykalnej, projekt ten instytucjonalizuje mechanizm obejścia postanowień art. 18 Konstytucji i art. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tworząc możliwość zawarcia związku małżeńskiego przez osoby tej samej płci biologicznej, z których jedna ma zmieniona płeć metrykalną.

 

Według autorów projektu wniosek o uzgodnienie płci może złożyć już nastolatek (dolna granica wieku to 16 lat).

 

Na podstawie wiedzy medycznej można stwierdzić, że wystąpienie w okresie dzieciństwa zaburzeń identyfikacji tożsamości płciowej nie oznacza, że będą one towarzyszyły danej osobie również w wieku dojrzałym. Za niedopuszczalne należy uznać kształtowanie sytuacji obywateli cierpiących na zaburzenia identyfikacji płciowej w sposób, który powoduje nieodwracalne okaleczenia tych osób.

 

Liczę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zagłosuje Pan/ Pani przeciw przyjęciu tej skandalicznej ustawy lub też przez  swoją nieobecność podczas głosowania nad projektem przyczyni się Pan/ Pani do odrzucenia tego nieludzkiego i barbarzyńskiego prawa.

 

Ja natomiast zapewniam , że będę informował/informowała opinię publiczną, jakie stanowisko zajął / zajęła Pan/ Pani  w tej sprawie.

 

 

List można wysyłać do posłów i senatorów – członków Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. 

Skład całego klubu dostępny jest tutaj: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klubposlowie.xsp?klub=PO

 

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie